Construcció Casulleras Calaf

Anoia
Carrer de les Eres de la Sal s/n. 08280 Calaf.
Es troba ubicada a l'oest del nucli del Calaf. S'hi accedeix pel carrer de les Eres de la Sal
681

Coordenades:

41.73203
1.50905
376005
4621099
08031-118
Patrimoni immoble
Edifici
Contemporani
Popular
XIX
Bo
Legal
BEI. Catàleg de Béns a Protegir.
Fàcil
Sense ús
Privada
6113803CG7261S0001LM
Jordi Seró i Ferrer. IN SITU Patrimoni i Turisme

Es troba ubicada a l'oest del nucli del Calaf, a tocar de la Carretera Llarga. S'hi accedeix pel carrer de les Eres de la Sal. Envoltada per la trama urbana a l'est, i camps de conreu a l'oest.
Es tracta d'un edifici singular per les seves dimensions, ja que fa uns 30 metres d'ample i 20 d'alçada aproximadament. S'integra perfectament en el pendent del terreny, on es recolza des de la façana est. Consta de planta baixa, dues plantes de pis i golfes. Els murs estan fets de petits carreus de pedra en filades horitzontals. Té la coberta a dues vessants ( est-oest) amb teula àrab.
La façana d'ingrés és l'única que no es pot accedir des de l'exterior, ja que es troba tancada per murs, està orientada a l'est, i presenta dues grans entrades a la primera planta ( una d'elles tapiada), i finestres a la part superior amb brancals i llinda de maons. La façana nord, presenta dues obertures de mig punt a la part superior de la façana, que actualment estan tapiades. A la planta baixa, hi trobem petites obertures per a ventilar l'espai. La façana oest, trobem la mateixa tipologia d'obertures tapiades de mig punt a la part superior, i petites obertures per a la ventilació a part inferior. Finalment, la façana sud, presenta la mateixa composició que la nord.