Masia de la Venta Calaf

Anoia
Masia de la Venta. s/n. 08280 Calaf.
Dincs la propietat d'Àrids Solestany, a l'est del terme.
696

Coordenades:

41.72983
1.53541
378193
4620817
08031-124
Patrimoni immoble
Edifici
Contemporani
Popular
XIX
Regular
Tot i que no presenta problems en les estructures, ni elements, s'hauria de fer una intervenció de manteniment.
Legal
Catàleg de Masies
Fàcil
Sense ús
Privada
08031A003000080000KW
Jordi Seró i Ferrer. IN SITU Patrimoni i Turisme

Edifici situat a l'est del terme municipal, es troba dins la finca d'Àrids Solestany. Consta de l'edifici principal que tenia funció d'habitatge i altres edificis secundaris.
L'edifici principal, és de planta quadrada, i consta de planta baixa, planta de pis i golfes. Els murs estan fets amb petits carreus irregulars amb filades horitzontals, amb les cantoneres més grans. Totes les façanes, exceptuant la d'ingrés, estan arrebossades. Té la coberta a dues vessants ( est-oest), amb teula àrab.
La façana d'ingrés es situa al sud, i presenta una entrada amb arc escarser a la planta baixa, on hi trobem la data de 1838. Aquesta entrada fou modificada, tal com es pot observar, on hi ha signes evidents que anteriorment era més gran. A la seva esquerra, hi té una entrada més senzilla amb llinda de fusta, que també ha estat modificada, i on a sobre i descansa un arc de descarrega. A la dreta de l'accés principal, hi trobem una senzilla finestra. A la planta de pis i golfes, trobem a cada planta tres finestres en la mateixa simetria, sent les de la planta de pis més grans. Presenten brancals i llinda de maons, afegits segurament posteriorment.
La façana est, solament presenta una senzilla obertura a la planta de pis, i una obertura d'on surt un tub modern d'extracció de fums.
La façana nord, presenta tres finestres a cada planta. Les de la planta baixa i la planta de pis, són més grans i presenten un senzill ampit.
La façana oest, presenta un cos més modern d'una sola planta i coberta a una vessant que ocupa gran part de la seva superfície. Podem observar una petita finestra a la planta de pis, i una a la part superior.
Hi ha dos pous entorn de la casa.

Possiblement fou edificada en l'any que trobem a la llinda 1838. Es tractava d'una casa de pagès formada per l'edifici principal amb funcions d'habitatges, i cossos secundaris amb funcions agrícoles i ramaderes. Aquests cossos, avui en dia enderrocats, estaven adossats a la façana est ( al Catàleg de Masies es pot veure una foto antiga del conjunt). Des de l'any 1981 comparteix finca amb l'empresa Àrids Solestany. L'any 1985 es van dur a terme una sèrie de reformes a l'edifici.