Casa Bertran Calaf

Anoia
Passeig de Santa Calamanda nº 6. 08280 Calaf.
Es troba al Passeig de Santa Calamanda, a tocar de la Plaça dels Arbres.
669

Coordenades:

41.73154
1.51366
376387
4621038
08031-123
Patrimoni immoble
Conjunt arquitectònic
Contemporani
Historicista
XIX
Bo
Fou restaurat íntegrament a partir de l'any 2007, on es va intervenir en el jardí, i l'any 2009 en l'edifici.
Legal
BEI. Catàleg de Béns a Protegir.
Fàcil
Residencial
Pública
Ajuntament de Calaf
Jordi Seró i Ferrer. IN SITU Patrimoni i Turisme

Conjunt format per l'edifici principal i edifici annex, amb un gran jardí tancat per murs. Ocupa un gran espai entre el Passeig de Sant Calamanda, el carrer del Teixidor, i el carrer Sant Joan Bautista de la Salle.
L'edifici principal és de planta rectangular, i consta de soterrani, planta baixa i planta de pis. Presenta els murs arrebossats, que possiblement són amb carreus de pedra irregular en filades horitzontals. Té la coberta a dues vessants ( est-oest) amb teula àrab, i amb gran voladís. Presenta un cert aire historicista, de regust neoromànic.
La façana d'ingrés es situa al Passeig de Santa Calamanda, i presenta una entrada amb arc de mig punt, i nombroses finestres d'aquesta mateixa tipologia.
La façana del carrer del Teixidor, presenta una composició més austera, amb obertures rectangulars de diferents dimensions.
La façana que dóna al jardí presenta diferents finestres amb arc de mig repartides per la façana, i un accés a la planta baixa que dóna al jardí. Cal esmentar, també la terrassa oberta a l'interior de l'edifici que dóna en aquest espai.
El jardí, cal destacar-hi un pou de base quadrada al centre, i diferent vegetació amb arbrat divers. Aquest jardí es troba tancar per murs, i una senzilla construcció de planta quadrada i coberta a quatre vessants, en un dels extrems.

Fou una de les cases importants del passeig de Santa Calamanda, quan es va urbanitzar. Pertanyia al Josep Bertran i Vivó, més conegut com el Doctor Bertran, que va ser nomenat metge titular de Calaf el 1919, i alcalde de Calaf el 1940.