La Torre d'en Caselles. Calaf

Anoia
La Torre d'en Caselles s/n. 08280 Calaf.
Es situa a l'est del nucli de Calaf, prop de la carretera que porta a Aleny.
679

Coordenades:

41.73568
1.51433
376451
4621496
08031-125
Patrimoni immoble
Edifici
Modern
Contemporani
XVII-XIX
Regular
No presenta problemes en l'estructura, però s'hauria de realitzar una intervenció de manteniment en tot el conjunt per evitar problemes en el futur. Aquestes intervencions s'haurien de realitzar sobretot en la coberta i en les façanes, així com en una adequació de l'entorn de la casa.
Legal
BCIL
Fàcil
Residencial
Privada
6516301CG7261N0000OF
Jordi Seró i Ferrer. IN SITU Patrimoni i Turisme

Es tracta d'un dels edificis més interessants de Calaf, tant per la seva singularitat, com per les seves dimensions. El trobem a l'est del nucli, als afores, pròxim a la carretera que porta a Aleny (Calonge de Segarra). Està format per l'edifici principal, i una gran bassa de pedra tancada per murs de pedra seca.
De planta rectangular, presenta planta baixa, planta de pis i golfes. Presenta mur amb carreus irregulars de pedra, de dimensions més grans de l'habitual en les construccions rurals de la zona, amb les cantoneres amb carreus ben treballats. En origen tots els murs estaven arrebossats, i en el cas de la façana d'ingrés pintat, tal com es pot observar encara a la part superior de la façana. Presenta la coberta a quatre vessants, amb teula àrab.
La façana d'ingrés, orientada al sud, és la més interessant de l'edifici. Presenta una galeria formada per sis arcs de mig punt, suportat per columnes, a cada planta. A la planta baixa, dins l'espai porxat, hi trobem diferents entrades que donen accés a la casa. Al centre en trobem un d'interessant amb brancals i llinda de pedra, on es pot apreciar part d'una data grava que no es pot acabar de llegir bé. Aquesta entrada dona a un espai amb el paviment enllosat de pedra. A la planta de pis, la galeria dóna a diferents estances. Cal fer esment, que aquesta galeria s'afegí posteriorment a l'edifici.
La façana oest, presenta pocs elements d'interès. Solament destacament una finestra amb brancals i llinda de pedra. La façana nord, presenta senzilles obertures repartides per la façana. La façana est, força modificada, cal destacar-hi els grans carreus de pedra irregular ubicats a la part inferior, així com una gran llinda de fusta, d'una antiga entrada, que fou reduïda posteriorment. Cal fer esment, d'intervencions amb materials aliens que distorsionen l'harmonia dels materials.
Davant de la façana est, hi trobem l'hort i una bassa de grans dimensions de planta rectangular, feta amb pedra i lligada amb mortes. Cal destacar-hi les escales per accedir a la part inferior de la façana. Aquest espai es troba tancat per un mur de pedra seca. Al costat de la bassa, hi trobem un senzill pou.

Es desconeix amb exactitud quan es va construir aquesta casa. Se sap però que fou anterior al segle XVIII, ja que surt representada en un gravat del segle XVIII, amb la resta de punts més importants del poble. Possiblement hi hagué algun tipus de construcció anterior en aquest indret. S'hauria de poder estudiar amb més detall el seu paper durant la 3a guerra Carlina, ja que possiblement fou un quarter, tal com indica la placa ( típica d'aquest període) que hi trobem a l'entrada, o si té algun altre significat. A finals del segle XIX, s'hi realitzaren diferents intervencions.