Taulell de botiga jueu Calaf

Anoia
Carrer del Carme nº 13. 08280 Calaf.
Als baixos de l'edifici del carrer del Carme 13, al centre històric.
689

Coordenades:

41.73366
1.51048
376127
4621277
08031-126
Patrimoni immoble
Element arquitectònic
Medieval
Modern
XV
Bo
Inexistent
Fàcil
Ornamental
Privada
6214227CG7261S0001HM
Jordi Seró i Ferrer. IN SITU Patrimoni i Turisme

Als baixos de l'edifici situat al carrer del Carme núm. 13, trobem el que podria ser un antic taulell d'una botiga jueva. Aquests es caracteritzaven per una tipologia pròpia de les botigues medievals jueves, amb l'accés a l'esquerra i el taulell a la dreta de la façana per servir els clients des de dintre de la botiga. En el cas del situat al carrer la ubicació és a la inversa, amb l'accés a la dreta i el taulell a l'esquerra. Es tracta de pedra saulonenca i ben treballada.

Al poble de Torà ( la Segarra), a uns 10 km de Calaf, es conserva un interessant Call Jueu, on es poden observar diversos edificis amb aquest tipus d'estructura.

El Call Jueu de Calaf es trobava pels entorns del carrer del Carme i carrer del Forn. A Calaf es documenta l'existència de diverses persones que es dedicaven al préstec de diners i se'ls feia constar com a jueus. La primera notícia correspon a l'any 1361, mentre que la darrera és de 1411. Per tant, no sembla que la persecució de jueus que es produí a Catalunya l'any 1391 i que motiva la conversió de la major part dels components de les comunitats hebrees, afectés la comunitat calafina. Això no obstant, hi degueren haver algunes conversions, ja que a partir de 1404 comencen a documentar-se alguns conversos. Les informacions disponibles no permeten conèixer les vicissituds d'aquesta comunitat a partir de l'esmentat any 1411.
Per tant, no es pot precisar si els jueus de Calaf es convertiren en la seva totalitat o bé emigraren a altres lloes durant aquest any o al de la seva expulsió de Catalunya el 1492.