Masferrer Gurb

Osona
Parròquia de Sant Esteve de Granollers
A 900 metres per pista asfaltada i camí rural de la carretera B-152a, punt quilomètric 71'550

Coordenades:

41.96248
2.25817
438527
4645877
08100-159
Patrimoni immoble
Edifici
Modern
Contemporani
XVI-XX
Bo
Legal
Normes subsidiàries de planejament de Gurb, 2002.
Fàcil
Residencial
Privada
Ref.Cad: 08099A00600019
Jordi Compte

Masferrer es troba situada en un pla lleugerament elevat entre camps de conreu, al nord-est de Quadres i uns 150 metres a l'oest de la línia de tren Barcelona - Puigcerdà.
Es tracta d'una masia de mitjanes dimensions formada per un volum principal de planta baixa, primer pis i golfes, amb un volum adossat al sud-oest i un altre a l'est. Està bastida amb murs arrebossats de maçoneria de pedra i parts de tàpia. La teulada del volum principal és de doble vessant amb aigües a les façanes
La façana principal, orientada al sud mostra tres volums diferenciats, un d'adossat modernament a la dreta, un altre a l'esquerra, quedant el volum original encaixat al mig, amb un pati obert al davant. A nivell de planta baixa hi ha un portal d'arc de mig punt adovellat, amb un relleu ovalat a la clau, amb la data de 1597, l'anagrama IHS i una creu inscrits. Sobre el portal hi ha una finestra emmarcada amb pedra bisellada i decoració d'arc conopial a la llinda, i a la resta de la façana diverses finestres sense elements originals en l'emmarcament.
La façana oest, parcialment reformada, mostra el volum adossat al sud-oest a la dreta i el volum principal a l'esquerra, amb un pis menys a causa del desnivell sobre el que s'assenta la masia. A nivell de primer pis hi ha un portal emmarcat amb pedra bisellada i decoració d'arc de cortina a la llinda amb la data de 1843 inscrita a l'interior. A les golfes hi ha dues finestres, una de les quals balconera i emmarcada amb pedra bisellada.
La façana nord forma diversos queixals a causa dels volums adossats i conté diverses obertures, totes reformades
La façana est es troba dominada completament pel volum adossat modernament en aquesta part. A l'esquerra sobresurt el volum adossat al sud-oest, amb obertures d'arc rebaixat que formen una galeria al primer pis i a les golfes.

Masferrer es troba documentada al voltant de l'any 1415, en un llistat de cases de la parròquia de Sant Esteve de Granollers i en els fogatges de 1497 i 1553.

AADD (2002). Gurb. Un poble arrelat a la terra. Edicions Àlber.
IGLÉSIES, Josep (1992). El fogatge de 1497. Estudi i transcripció. Dalmau.
IGLÉSIES, Josep (1981). El fogatge de 1553. Estudi i transcripció. Dalmau.