Masferrer Gurb

  Osona
  Parròquia de Sant Esteve de Granollers
  A 900 metres per pista asfaltada i camí rural de la carretera B-152a, punt quilomètric 71'550

  Coordenades:

  41.96248
  2.25817
  438527
  4645877
  08100-159
  Patrimoni immoble
  Edifici
  Modern
  Contemporani
  XVI-XX
  Bo
  Legal
  Normes subsidiàries de planejament de Gurb, 2002.
  Fàcil
  Residencial
  Privada
  Ref.Cad: 08099A00600019
  Jordi Compte

  Masferrer es troba situada en un pla lleugerament elevat entre camps de conreu, al nord-est de Quadres i uns 150 metres a l'oest de la línia de tren Barcelona - Puigcerdà.
  Es tracta d'una masia de mitjanes dimensions formada per un volum principal de planta baixa, primer pis i golfes, amb un volum adossat al sud-oest i un altre a l'est. Està bastida amb murs arrebossats de maçoneria de pedra i parts de tàpia. La teulada del volum principal és de doble vessant amb aigües a les façanes
  La façana principal, orientada al sud mostra tres volums diferenciats, un d'adossat modernament a la dreta, un altre a l'esquerra, quedant el volum original encaixat al mig, amb un pati obert al davant. A nivell de planta baixa hi ha un portal d'arc de mig punt adovellat, amb un relleu ovalat a la clau, amb la data de 1597, l'anagrama IHS i una creu inscrits. Sobre el portal hi ha una finestra emmarcada amb pedra bisellada i decoració d'arc conopial a la llinda, i a la resta de la façana diverses finestres sense elements originals en l'emmarcament.
  La façana oest, parcialment reformada, mostra el volum adossat al sud-oest a la dreta i el volum principal a l'esquerra, amb un pis menys a causa del desnivell sobre el que s'assenta la masia. A nivell de primer pis hi ha un portal emmarcat amb pedra bisellada i decoració d'arc de cortina a la llinda amb la data de 1843 inscrita a l'interior. A les golfes hi ha dues finestres, una de les quals balconera i emmarcada amb pedra bisellada.
  La façana nord forma diversos queixals a causa dels volums adossats i conté diverses obertures, totes reformades
  La façana est es troba dominada completament pel volum adossat modernament en aquesta part. A l'esquerra sobresurt el volum adossat al sud-oest, amb obertures d'arc rebaixat que formen una galeria al primer pis i a les golfes.

  Masferrer es troba documentada al voltant de l'any 1415, en un llistat de cases de la parròquia de Sant Esteve de Granollers i en els fogatges de 1497 i 1553.

  AADD (2002). Gurb. Un poble arrelat a la terra. Edicions Àlber.
  IGLÉSIES, Josep (1992). El fogatge de 1497. Estudi i transcripció. Dalmau.
  IGLÉSIES, Josep (1981). El fogatge de 1553. Estudi i transcripció. Dalmau.