Les Fonts de Palau Gurb

  Osona
  Parròquia de Sant Esteve de Granollers
  A 1300 metres per camí rural de la carretera C-17, punt quilomètric 68'250

  Coordenades:

  41.99004
  2.25682
  438442
  4648937
  08100-160
  Patrimoni immoble
  Edifici
  Modern
  Contemporani
  XVIII-XIX
  Bo
  Legal
  Normes subsidiàries de planejament de Gurb, 2002.
  Fàcil
  Residencial
  Privada
  Ref.Cad: 08099A00900022
  Jordi Compte

  Les Fonts de Palau es troba situada al nord del serrat de Palau i de l'aeròdrom i al sud del riu Ter, a l'extrem nord del terme municipal.
  Es tracta d'una masia de mitjanes dimensions formada per un volum principal de planta baixa i primer pis, un cos adossat a l'oest i diverses estructures adossades al voltant. Està bastida amb murs arrebossats de maçoneria de pedra a base i cantonades i de tàpia a la resta. La teulada és de doble vessant amb aigües a les façanes principal i posterior.
  La façana principal, orientada a l'est, conté una porta i dues finestres a la planta baixa i dues finestres al primer pis. El portal i una de les finestres del primer pis estan emmarcats amb pedra treballada tot i que la pedra queda tapada per l'arrebossat.
  La façana sud conté una estructura adossada a nivell de planta baixa i dues finestres. A l'esquerra sobresurt el cos adossat, amb cantonades delimitades amb obra vista i una finestra emmarcada amb maó i llinda de fusta.
  La façana oest forma un queixal a causa del cos adossat i conté una finestra a la planta baixa i dues al primer pis amb llinda de fusta.
  La façana nord conté una porta amb llinda de fusta a la planta baixa i dues finestres al primer pis emmarcades amb maó i llinda de fusta.
  Al voltant de la masia hi ha nombroses estructures, la major part de les quals bastides amb murs d'obra vista.

  Les Fonts de Palau es troba documentada, segons mossèn Pladelasala, des del segle XII, esmentada com a Fonts o Fontanelles de Vilamirosa. També apareix en el·llibre de comptes de la recaptació de la talla, en els focs d'església de les parròquies d'Osona, del segon pagament del primer any del fogatge ordenat per les corts de Cervera de l'any 1360, amb el nom de Ses Fons i formant part de la parròquia de Sant Julià de Vilamirosa. També apareix en el fogatge de 1497.

  GINEBRA MOLINS, Rafel (2005). "Els focs de jurisdicció eclesiàstica i el procés de recaptació del fogatge a Osona el 1360" dins Ausa, vol XXII. 2005.
  IGLÉSIES, Josep (1992). El fogatge de 1497. Estudi i transcripció. Dalmau.
  PLADELASALA, Ramon (1955). "Granollers de la Plana". Dins revista Ausa, vol II. 1955.