Les Fonts de Palau Gurb

Osona
Parròquia de Sant Esteve de Granollers
A 1300 metres per camí rural de la carretera C-17, punt quilomètric 68'250

Coordenades:

41.99004
2.25682
438442
4648937
08100-160
Patrimoni immoble
Edifici
Modern
Contemporani
XVIII-XIX
Bo
Legal
Normes subsidiàries de planejament de Gurb, 2002.
Fàcil
Residencial
Privada
Ref.Cad: 08099A00900022
Jordi Compte

Les Fonts de Palau es troba situada al nord del serrat de Palau i de l'aeròdrom i al sud del riu Ter, a l'extrem nord del terme municipal.
Es tracta d'una masia de mitjanes dimensions formada per un volum principal de planta baixa i primer pis, un cos adossat a l'oest i diverses estructures adossades al voltant. Està bastida amb murs arrebossats de maçoneria de pedra a base i cantonades i de tàpia a la resta. La teulada és de doble vessant amb aigües a les façanes principal i posterior.
La façana principal, orientada a l'est, conté una porta i dues finestres a la planta baixa i dues finestres al primer pis. El portal i una de les finestres del primer pis estan emmarcats amb pedra treballada tot i que la pedra queda tapada per l'arrebossat.
La façana sud conté una estructura adossada a nivell de planta baixa i dues finestres. A l'esquerra sobresurt el cos adossat, amb cantonades delimitades amb obra vista i una finestra emmarcada amb maó i llinda de fusta.
La façana oest forma un queixal a causa del cos adossat i conté una finestra a la planta baixa i dues al primer pis amb llinda de fusta.
La façana nord conté una porta amb llinda de fusta a la planta baixa i dues finestres al primer pis emmarcades amb maó i llinda de fusta.
Al voltant de la masia hi ha nombroses estructures, la major part de les quals bastides amb murs d'obra vista.

Les Fonts de Palau es troba documentada, segons mossèn Pladelasala, des del segle XII, esmentada com a Fonts o Fontanelles de Vilamirosa. També apareix en el·llibre de comptes de la recaptació de la talla, en els focs d'església de les parròquies d'Osona, del segon pagament del primer any del fogatge ordenat per les corts de Cervera de l'any 1360, amb el nom de Ses Fons i formant part de la parròquia de Sant Julià de Vilamirosa. També apareix en el fogatge de 1497.

GINEBRA MOLINS, Rafel (2005). "Els focs de jurisdicció eclesiàstica i el procés de recaptació del fogatge a Osona el 1360" dins Ausa, vol XXII. 2005.
IGLÉSIES, Josep (1992). El fogatge de 1497. Estudi i transcripció. Dalmau.
PLADELASALA, Ramon (1955). "Granollers de la Plana". Dins revista Ausa, vol II. 1955.