Vilar de Palau Gurb

  Osona
  Parròquia de Sant Esteve de Granollers
  A 1700 metres per camí rural de la carretera C-17, punt quilomètric 66'100

  Coordenades:

  41.9864
  2.25012
  437883
  4648538
  08100-158
  Patrimoni immoble
  Edifici
  Contemporani
  XIX-XX
  Bo
  Legal
  Normes subsidiàries de planejament de Gurb, 2002.
  Fàcil
  Residencial
  Privada
  Ref.Cad: 08099A01000010
  Jordi Compte

  El Vilar de Palau es troba situada en un pla elevat a l'est de la riera del Sorreigs i al nord-oest del serrat de Palau.
  Es tracta d'una masia de mitjanes dimensions formada per un volum principal de planta baixa i primer pis i diversos cossos adossats al voltant. Està bastida amb murs de maçoneria de pedra i tàpia arrebossats. La teulada és de doble vessant amb aigües a les façanes laterals.
  La façana principal, orientada al sud,es troba dominada per un cos adossat davant el volum principal, formant un porxo a nivell de planta baixa al fons del qual es troba el portal principal, emmarcat amb pedra treballada i llinda de fusta. Al primer pis hi ha diverses obertures, entre les quals una galeria integrada dins una gran obertura d'arc rebaixat tancada amb fusta. A la dreta hi ha un volum adossat amb murs arrebossats a la meitat inferior i d'obra vista a la meitat superior. Davant la façana hi ha un pati tancat o lliça amb l'accés principal orientat al sud, un portal emmarcat amb pedra bisellada i llinda de fusta bisellada.
  La façana oest conté diverses estructures adossades a nivell de planta baixa. Pròpiament a la façana hi ha diverses obertures, entre les quals dues finestres emmarcades amb maó.
  La façana nord conté una porta i un portal a la planta baixa i tres finestres, al primer pis, una de les quals emmarcada amb maó.
  La façana est té una estructura adossada a nivell de planta baixa, bastida amb murs de maçoneria de pedra i teulada d'una vessant. Pròpiament a la façana hi ha cinc finestres a cada un dels nivells, una de les quals, a la planta baixa, emmarcada amb maó.
  Al voltant de la masia hi ha nombroses estructures, la major part de les quals bastides amb murs d'obra vista.

  El Vilar de Palau es troba documentada en el·llibre de comptes de la recaptació de la talla, en els focs d'església de les parròquies d'Osona, del segon pagament del primer any del fogatge ordenat per les corts de Cervera de l'any 1360 i formant part de la parròquia de Sant Julià de Vilamirosa. També apareix en els fogatges de 1497 i 1553.

  GINEBRA MOLINS, Rafel (2005). "Els focs de jurisdicció eclesiàstica i el procés de recaptació del fogatge a Osona el 1360" dins Ausa, vol XXII. 2005.
  IGLÉSIES, Josep (1992). El fogatge de 1497. Estudi i transcripció. Dalmau.
  IGLÉSIES, Josep (1981). El fogatge de 1553. Estudi i transcripció. Dalmau.