La Comella de Palau Gurb

  Osona
  Parròquia de Sant Esteve de Granollers
  A 1600 metres per camí rural de la carretera C-17, punt quilomètric 66'100

  Coordenades:

  41.98155
  2.26025
  438718
  4647992
  08100-157
  Patrimoni immoble
  Edifici
  Modern
  Contemporani
  XVII-XIX
  Bo
  Legal
  Normes subsidiàries de planejament de Gurb, 2002.
  Sí, IPA
  Restringit
  Residencial
  Privada
  Ref.Cad: 08099A00800004
  Jordi Compte

  La Comella de Palau es troba situada en un pla elevat al sud-est del serrat de Palau i l'església de Santa Maria de Palau i a l'est de la Torre d'en Bosch.
  Es tracta d'una masia de grans dimensions formada per un volum principal de planta baixa, primer pis i golfes, bastit amb murs arrebossats, de maçoneria de pedra i algunes parts de tàpia a la meitat superior, i cantonades de carreus treballats vistos. La teulada és de quatre vessants. La majoria d'obertures es troben emmarcades amb pedra treballada i algunes amb un emmarcament arrebossat que sobresurt lleugerament imitant els carreus de les altres finestres.
  La façana principal, orientada a l'est, té un cos adossat a la meitat dreta que forma una terrassa a nivell de primer pis. Pròpiament a la façana i a nivell de planta baixa hi ha una finestra, una porta i un portal d'arc rebaixat emmarcats amb pedra treballada, el portal amb la inscripció “JRA 1918” a la clau i la porta amb la data de 1978 inscrita. Al primer pis hi ha tres balcons i tres portes d'accés a la terrassa, totes emmarcades amb pedra treballada, i a les golfes, cinc balcons emmarcats amb pedra treballada. Davant la façana hi ha un pati tancat que s'estén al sud i que té l'accés principal a l'est, flanquejat per pilars d'obra vista decorats.
  La façana nord conté a nivell de planta baixa dues finestres emmarcades amb monòlits de pedra treballada. Al primer pis hi ha un balcó i dues finestres amb emmarcament arrebossat, exceptuant una llinda de pedra en una de les finestres amb la data de 1848 inscrita. A les golfes hi ha dues finestres amb l'emmarcament arrebossat.
  La façana oest conté a nivell de planta baixa una finestra i tres espitlleres emmarcades amb monòlits de pedra treballada i una porta. Al primer pis hi ha quatre balcons i una finestra emmarcats amb pedra treballada i dues petites finestres d'arc de mig punt amb l'emmarcament arrebossat. A les golfes hi ha quatre balcons i dues finestres emmarcades amb pedra treballada.
  La façana sud conté tres finestres emmarcades amb pedra treballada a la planta baixa, una galeria de sis obertures d'arc de mig punt i una finestra emmarcada amb pedra treballada al primer pis i dues finestres a les golfes, també emmarcades amb pedra treballada.
  Pràcticament adossat al sud de la masia hi ha un mur de tàpia de diverses desenes de metres que probablement formava part d'una antiga horta tancada.
  Uns metres a l'oest de la masia hi ha una masoveria completament reformada que conserva un pilar de pedra treballada amb la data de 1767 inscrita en un dels carreus.

  La Comella de Palau es troba documentada en el·llibre de comptes de la recaptació de la talla, en els focs d'església de les parròquies d'Osona, del segon pagament del primer any del fogatge ordenat per les corts de Cervera de l'any 1360, amb el nom de Sacomela i formant part de la parròquia de Sant Julià de Vilamirosa. També apareix en els fogatges de 1497 i 1553.

  GINEBRA MOLINS, Rafel (2005). "Els focs de jurisdicció eclesiàstica i el procés de recaptació del fogatge a Osona el 1360" dins Ausa, vol XXII. 2005.
  IGLÉSIES, Josep (1992). El fogatge de 1497. Estudi i transcripció. Dalmau.
  IGLÉSIES, Josep (1981). El fogatge de 1553. Estudi i transcripció. Dalmau.