Mas Santmiquel
Sant Bartomeu del Grau

  Osona
  Mas Santmiquel - 08519 Sant Bartomeu del Grau
  Emplaçament
  carretera BV-4601, P.K. 14,550, a la dreta de la carretera

  Coordenades:

  41.99186
  2.15698
  430174
  4649216
  Número de fitxa
  08199-62
  Patrimoni immoble
  Tipologia
  Edifici
  Modern
  Segle
  XVIII
  Estat de conservació
  Bo
  S'han fet reparacions puntuals.
  Protecció
  Inexistent
  Número inventari Generalitat i altres inventaris
  si - IPA, 36
  Accés
  Fàcil
  Residencial
  Titularitat
  Privada
  Ref. cad.: 003A00036
  Autoria de la fitxa
  Josep Pujades i Cavalleria

  Edifici de planta baixa + 1 planta + 1 planta sota teulada. Coberta a doble vessant (est-oest). Murs construïts amb pedres irregulars, n'hi ha algunes de desbastades i escairades. L'arrebossat està en mal estat. La façana principal és a migdia. Hi ha una llinda de pedra sota una llinda de fusta (descàrrega). Sembla un portal modificat. La llinda de la porta té una inscripció en dues línies: "I7 [creu] 59 / JOANNES CASASAURINA ME FECIT". Els brancals, de pedra, tenen la motllura bisellada (exceptuant una finestra de la planta baixa, al tram nord). Façana oest. Planta baixa: finestra amb brancals i llinda monolítics i ampit de maó massís (evidentment, modificat); altres obertures d'aquesta planta són de maó massís. Primera planta: finestra amb motllures bisellades. Hi ha un cobert adossat a la planta baixa, tapant una finestra. Al nord hi ha dos cossos adossats, construïts en pedra. També al nord, a l'exterior de la casa, hi ha un mur de contenció per salvar el fort desnivell que hi ha en aquest sector. El sòl està enllosat.

  Mapa: Osona-24. Mapa Comarcal de Catalunya, 1:50.000. Institut Cartogràfic de Catalunya. Format CD, versió 1.0; informació actualitzada a setembre de 1998. Barcelona, 1998. El mapa reproduït a la fitxa forma una quadrícula de 5 x 3,280 km; l'escala aproximada és d'1:50.000

  "A la llinda del portal hi ha una inscripció, amb una creu al mig, que diu: '1759 JOANNES CASASAURINA ME FECIT', la qual cosa corrobora la dependència d'aquesta casa a Saurina; de fet avui encara hi pertany. Amb tot, cal fer notar que abans del segle XVI Santmiquel era una propietat independent, a més a més, amb una certa importància ja que dins els seus límits s'hi trobava l'església de Sant Miquel de l'Erm, consagrada el 1179 per Pere Redorta, bisbe de Vic. La casa, però , no era la mateixa que l'actual: es creu que era una gran masia ubicada just als peus del turó on hi havia l'església de Sant Miquel de l'Erm; d'aquesta antiga masia no se n'ha conservat res. Per contra, l'actual mas que coneixem avui amb el nom de Santmiquel era l'Hostal de Santmiquel, per això es troba al costat del que antigament era el camí transhumant que anava de la Selva als Pirineus. A causa del pas dels anys i de la desaparició secular de l'antic mas Santmiquel, s'ha tendit a la confusió i el poble ha relacionat l'antic i desaparegut mas amb el que era l'Hostal; que és la casa que es conserva avui. Els habitants del mas ja surten documentats l'any 1179, en la llista d'ofrenes de l'església de Sant Miquel de l'Erm: 'Et ego Arnaldus de Sancto Michaele dono et voveo ut eadem ecclesia accipat omnibus annis in meo manso unum quartanum ordei in perpetuum' (Jo Arnau de Santmiquel dono i prometo a perpetuïtat que aquesta església rebrà cada any del meu mas un quartà d'ordi)" (BENITO; ARMENTERAS, 2001). La gent més gran de Sant Bartomeu pronuncia "Sorina" quan es refereix a Saurina.

  BENITO, Emili; ARMENTERAS, Roser (2001). Santmiquel. http://www.sbg.llucanes.net, temes, cases de pagès.