Mas Reig
Sant Bartomeu del Grau

  Osona
  Mas Reig - 08519 Sant Bartomeu del Grau
  Emplaçament
  carretera BV-4601, P.K. 14,025, a l'esquerra, a uns 150 m. de la carretera.

  Coordenades:

  41.98915
  2.16038
  430453
  4648912
  Número de fitxa
  08199-63
  Patrimoni immoble
  Tipologia
  Edifici
  Contemporani
  Segle
  XVIII
  Estat de conservació
  Bo
  Reformada i restaurada. Es van fer reformes interiors, substituint bigues, aplomant murs i arrebossant o rejuntant paraments.
  Protecció
  Inexistent
  Número inventari Generalitat i altres inventaris
  si - IPA, 31
  Accés
  Fàcil
  Residencial
  Titularitat
  Privada
  Ref. cad.: 006A00002
  Autoria de la fitxa
  Josep Pujades i Cavalleria

  Edifici de planta baixa + 1 planta + 1 planta sota teulada. Coberta a doble vessant ( est-oest). Murs de pedra lligats amb morter de calç; cantonades diferenciades. Paraments arrebossats. Façana sud (principal). Dues portes amb arc rebaixat i brancals de pedra. Inscripció a la clau "JSA / 1946"; correspon a la data d'una de les darreres reformes, quan es va refer la tribuna de la primera planta que, alhora, serveix de balcó per a la segona planta, sota coberta. Algunes de les finestres conserven les pedres dels seus elements, però la majoria són de maó massís recobert amb morter imitant la pedra. L'ampit de les finestres de la primera planta, de pedra, és similar al del proper mas Santmiquel (fitxa 62). Façana est. Petites obertures en pedra a la planta baixa i d'altres obertures de maó massís. A la primera planta hi ha obertures amb els elements de pedra (brancals, llindes i ampits). Façana nord. Es barreja el tipus d'obertura emprant pedra (en llindes) i maó massís; la resta està recobert amb morter. Un terç de la casa, situat al nord, es va afegir posteriorment, adossant-se a la ja existent. Encara és possible veure les restes de l'antiga cantonera de pedra que, com és habitual, no es va treure. Edifici exempt, situat al sudoest del mas. Hi ha una llinda de fusta amb la data "1947" (façana est). Les parets són de pedra lligada amb morter i, els brancals, de maó massís. Al costat oest, hi ha pilars de pedra. Coberta a doble vessant. És una estructura agropecuària que s'ha modificat a partir d'un edifici inicial, de data incerta.

  Al mas hi havia hagut un forn, ara desaparegut. Hi ha una bassa en un camp proper, situat al sud de la casa, aprofitant el pendent del sòl; la bassa queda tancada per un mur artificial de terra pel costat oest. Aquesta bassa és aprofitada per algunes aus de pas (bernats pescaires) i hi nien ànecs del bosc i garses. Al mas es guarden algunes eines antigues (forques, arades, rodes de carro....) utilitzades com a elements decoratius, a més, d'altres objectes (morters de pedra). Mapa: Osona-24. Mapa Comarcal de Catalunya, 1:50.000. Institut Cartogràfic de Catalunya. Format CD, versió 1.0; informació actualitzada a setembre de 1998. Barcelona, 1998. El mapa reproduït a la fitxa forma una quadrícula de 5 x 3,280 km; l'escala aproximada és d'1:50.000

  "La construcció de la casa actual es remunta al segle XVIII, però l'any 1949 es modificà la façana principal amb un nou portal i tribuna (...). Antigament el mas era propietat de l'Erm de Manlleu, l'hereu del qual pagava les parts de la collita del Mas Reig a la parròquia de Sant Bartomeu." "Etimològicament, Mas Reig deriva de MANSU REGE, que significa 'mas del rei o propietat rústica del rei'; per tant podríem deduir que aquest mas, en els seus inicis, era patrimoni reial. És interessant fer notar la informació que ens aporta el nom d'aquest mas per a l'estudi de la llengua antiga, perquè encara conserva la forma arcaica catalana del rei. Aquest llegat també el trobem en d'altres topònims, coma ara Puig-reig 'puig del rei'." (BENITO; ARMENTERAS, 2001).

  BENITO, Emili; ARMENTERAS, Roser (2001). Mas Reig. http://www.sbg.llucanes.net, temes, cases de pagès.