Mas Pregona Sant Quirze Safaja

Moianès
Pregona. Oest nucli de Sant Quirze Safaja
C-59 agafar el trencant a la dreta passat el trencant cap St. Quirze. Seguir el camí fins el mas
666

Coordenades:

41.72536
2.14197
428635
4619640
08239-165
Patrimoni immoble
Edifici
Medieval
Modern
Contemporani
Popular
XIV-XX
Bo
Restaurat 1934
Inexistent
Fàcil
Residencial
Privada
002403300DG22B0001IY
Núria Cabañas

El mas Pregona es troba situat a l'oest del nucli de Sant Quirze Safaja. Es un mas d'origen medieval consolidat en època moderna i contemporània. L'any 1934 fou restaurat donant-li l'aspecte actual a la finca. El mas està format a partir de diversos cossos annexos. El cos primigeni és de planta quadrangular, tipus torre, amb la coberta a dues vessants amb el carener perpendicular a la façana principal, orientada a migjorn. Consta de planta baixa, primer pis, on hi ha l'actual porta d'accés, i segon pis. El frontis s'hi obre l'accés de secció rectangular i una finestra motllurada amb ampit a nivell del primer pis juntament amb el rellotge de sol i una finestra a l'alçada del segon pis. A la façana de llevant s'hi documenta alguna espitllera tapiada. Per la façana de tramuntana, s'hi adossa un segon volum de planta rectangular amb el carener perpendicular a la façana nord, on hi ha un nou accés. En aquest volum s'obren diverses finestres a l'alçada del primer i segon pis de secció rectangular i antigues obertures tapiades. Entorn el mas hi ha diversos annexes que corresponen als antics corrals i colomers. El parament dels murs és de pedra amb filades irregulars lligada amb ciment amb les obertures remarcades amb maons i emmarcades amb ciment pintat de blanc

Antigament rebia el nom de Comapregona

El mas Comapregona es troba documentat entre els segles XIV i XV quan era habitat per la família Vilanova, senyors del casal d'Esparreguera del terme de Seva, i castlans del castell de Centelles. Novament apareix en els fogatges de 1497. En els fogatges de 1553 apareix Elisabet Comapregona viuda del mas. De l'any 1565 es documenta Felip Comapregona, pagès i hereu del mas casat amb Almúnia Parer de la parròquia de Sant Feliu de Codines.

GARCIA-PEY, E. (2007): Recull onomàstic de Sant Quirze Safaja. Institut cartogràfic de Catalunya. Barcelona. IGLÉSIES, J. (1979): Els fogatges de 1497. Estudi i transcripció. Barcelona: Fundació Salvador Vives i Casajuana. Rafael Dalmau Editor. IGLÉSIES, J. (1979): Els fogatges de 1553. Estudi i transcripció. Barcelona: Fundació Salvador Vives i Casajuana. Rafael Dalmau Editor.