Teuleria Pregona Sant Quirze Safaja

Moianès
El forn. Oest del Sant Quirze Safaja
C-59 agafar el trencant a la dreta abans del trencall direcció St. Quirze. La segona a l'esq.
646

Coordenades:

41.72836
2.13931
428417
4619975
08239-179
Patrimoni immoble
Edifici
Contemporani
Popular
XIX-XX
Regular
Parets caigudes i cobert de vegetació
Inexistent
Fàcil
Sense ús
Privada
08239A001000020000TP
Núria Cabañas

La teuleria de Pregona es troba situada al marge esquerre del camí de Puigcastellar, molt a prop del torrent del Favar i al nord-oest de les Saleres. Es tracta d'una construcció de planta quadrangular, de 4 m per 4 m, una part excavada al subsòl i una altra construïda amb pedra. Presenta dues cambres de foc de planta rectangular excavades amb una part recoberta amb maons amb la boca d'accés d'arc de mig punt amb els maons col·locades a mode de sardinell. Al damunt de la boca situada més a l'oest, s'hi afegir posteriorment una altra cambra de dimensions més reduïdes també construïda amb maons. La zona exterior de les boques està revestida amb un mur de pedra lligada amb morter amb dues boques d'accés d'arc de mig punt realitzat amb maons. Part de la cambra de cocció realitzada amb el mateix mur que revesteix les boques de la cambra de foc.