Mas Muntadella Gurb

  Osona
  Parròquia de Sant Cristòfol de Vespella
  A 500 metres per pista forestal de la carretera BV-4601, punt quilomètric 7'000

  Coordenades:

  41.98321
  2.20358
  434025
  4648219
  08100-49
  Patrimoni immoble
  Edifici
  Modern
  Contemporani
  XVIII-XIX
  Bo
  Legal
  Normes subsidiàries de planejament de Gurb, 2002.
  Fàcil
  Residencial
  Privada
  Ref.Cad: 08099A02100057
  Jordi Compte

  El mas Muntadella es troba situat en un punt elevat entre camps de conreu, al nord-oest del serrat de la Guàrdia, i al nord de la masia del Sanyer i de la carretera BV-4601.
  Es tracta d'una masia de mitjanes dimensions formada per un volum de planta baixa, primer pis i golfes, un volum adossat a l'oest i diverses estructures al voltant. Està bastida amb murs de maçoneria de pedra amb cantonades delimitades amb carreus treballats i amb restes d'arrebossat en els murs. La teulada és de doble vessant amb aigües a les façanes principal i posterior.
  La façana principal era originalment la façana est però actualment l'accés principal es troba desplaçat a la façana nord on hi ha una porta emmarcada amb pedra treballada a nivell de planta baixa i dues finestres emmarcades amb maó i llinda de fusta al primer pis.
  La façana est conté una cantonada integrada al mur que denota una ampliació i un cos adossat a l'esquerra. Pròpiament a la façana i a nivell de planta baixa hi ha quatre portes, dues amb brancals de maó i les altres de pedra treballada i totes quatre amb llinda de fusta. Al primer pis hi ha tres finestres, una de les quals emmarcada amb pedra treballada i ampit motllurat, i a les golfes una finestra emmarcada amb maó.
  La façana sud es troba dominada pel cos adossat, amb tres finestres emmarcades amb pedra treballada i llinda de fusta al primer pis.
  La façana oest té adossada a la part esquerra un volum amb els murs arrebossats. A la part dreta hi ha una finestra emmarcada amb pedra treballada per nivell, la de les golfes amb llinda de fusta, i el cos adossat, amb teulada d'una vessant.
  Uns metres a l'oest de la masia hi ha una bassa delimitada en part amb murs de maçoneria de pedra.

  Muntadella es troba documentada en el·llibre de comptes de la recaptació de la talla, en els focs d'església de les parròquies d'Osona, del segon pagament del primer any del fogatge ordenat per les corts de Cervera de l'any 1360 i en els fogatges de 1497 i 1553.

  GINEBRA MOLINS, Rafel (2005). "Els focs de jurisdicció eclesiàstica i el procés de recaptació del fogatge a Osona el 1360" dins Ausa, vol XXII. 2005.
  IGLÉSIES, Josep (1992). El fogatge de 1497. Estudi i transcripció. Dalmau.
  IGLÉSIES, Josep (1981). El fogatge de 1553. Estudi i transcripció. Dalmau.