El Sanyer Gurb

  Osona
  Parròquia de Sant Cristòfol de Vespella
  A 300 metres per pista forestal de la carretera BV-4601, punt quilomètric 7'000

  Coordenades:

  41.98228
  2.20233
  433920
  4648116
  08100-48
  Patrimoni immoble
  Edifici
  Modern
  XVI
  Bo
  Legal
  Normes subsidiàries de planejament de Gurb, 2002.
  Fàcil
  Residencial
  Privada
  Ref.Cad: 08099A02100042
  Jordi Compte

  El Sanyer es troba situada en un pla elevat als peus de la vessant que acaba en el Roc Llarg, a l'oest , i al nord de la carretera BV-4601.
  Es tracta d'una masia de mitjanes dimensions formada per un volum principal de planta baixa, primer pis i golfes i diverses estructures ubicades al voltant. Està bastida amb murs de maçoneria de pedra amb carreus treballats delimitant les cantonades. La teulada és de doble vessant amb aigües a les façanes laterals.
  La façana principal, orientada al sud, mostra una distribució d'obertures simètrica amb tres obertures per nivell. A la planta baixa hi ha un portal d'arc de mig punt adovellat, amb un motiu en relleu a la clau molt erosionat i a cada costat, una finestra emmarcada amb pedra treballada. Al primer pis hi ha tres finestres emmarcades amb pedra bisellada i decoració d'arc de cortina a la llinda, amb un motiu floral i una senzilla sanefa a l'interior. La finestra central és de majors dimensions i conté també la data de 1598 inscrita sobre la sanefa. A les golfes hi ha tres finestres emmarcades amb pedra treballada i llinda de fusta, la de la dreta tapiada.
  La façana oest es troba arrebossada i conté tres obertures reformades, una porta i dues finestres.
  La façana nord conté tres obertures reformades a nivell de planta baixa, una porta reformada i una finestra tapiada emmarcada amb maó i llinda de fusta al primer pis, i una finestra emmarcada amb monòlits de pedra treballada a les golfes.
  La façana est, parcialment arrebossada, conté quatre obertures reformades, dues portes a la planta baixa i dues finestres al primer pis.
  A pocs metres de la façana est de la masia hi ha una estructura bastida amb murs de maçoneria de pedra i teulada de doble vessant, amb un portal al sud emmarcat amb pedra treballada i llinda de fusta. Al sud, davant la façana principal de la masia, hi ha una agrupació d'estructures, bastides amb obra vista i algunes parts de maçoneria de pedra. A tocar de la cantonada sud-oest de la masia hi ha un pou de planta quadrada i d'obra vista i una metres a l'oest, a l'altre costat de la pista que transcorre a tocar de la masia, hi ha un pou circular bastit amb murs de maçoneria de pedra.

  El Sanyer es troba documentada en els fogatges de 1497 i 1553, formant part de la parròquia de Sant Cristòfol de Vespella. També apareix en els llistats de cases que pagaven talla a la parròquia dels segles XVI, XVII i XVIII, i en una llista de consellers del terme de Gurb de 1672, en la figura de Jaume Sunyer.

  AADD (2002). Gurb. Un poble arrelat a la terra. Edicions Àlber.
  IGLÉSIES, Josep (1992). El fogatge de 1497. Estudi i transcripció. Dalmau.
  IGLÉSIES, Josep (1981). El fogatge de 1553. Estudi i transcripció. Dalmau.