L'Argila Gurb

  Osona
  Parròquia de Sant Cristòfol de Vespella
  A 100 metres per pista asfaltada de la carretera BV-4601, punt quilomètric 5'400

  Coordenades:

  41.97137
  2.21812
  435217
  4646893
  08100-47
  Patrimoni immoble
  Edifici
  Modern
  XVIII
  Bo
  Legal
  Normes subsidiàries de planejament de Gurb, 2002.
  Sí, IPA
  Fàcil
  Residencial
  Privada
  Ref.Cad: 08099A01400016
  Jordi Compte

  L'Argila es troba situada en un pla lleugerament elevat al nord del Rimentol, pocs metres a l'est de la carretera BV-4601 i al nord-oest de la Roureda.
  Es tracta d'una masia de mitjanes dimensions formada per un volum principal de planta baixa, primer pis i golfes bastit amb murs de maçoneria de pedra arrebossats amb cantonades diferenciades amb carreus treballats. La teulada és de doble vessant amb aigües a les façanes laterals.
  La façana principal, orientada al sud, conté a nivell de planta baixa dues finestres emmarcades amb pedra treballada i un portal emmarcat amb pedra motllurada i una decoració a la llinda que consisteix en una creu envoltada de motius geomètrics. Al primer pis hi ha tres finestres emmarcades amb pedra motllurada i amb diferent decoració: la de l'esquerra té una decoració d'arc conopial a la llinda, la de la dreta té la data de 1726 gravada a la llinda amb una creu intercalada i la central, de majors dimensions, té un guardapols de pedra motllurada que a la part interior forma un relleu de corda i un relleu a la llinda amb forma d'escut amb l'anagrama IHS a l'interior. A nivell de golfes hi ha tres finestres, una de les quals emmarcada amb pedra bisellada i la central emmarcada amb pedra motllurada i decoració d'arc de cortina a la llinda a l'interior de la qual hi ha un motiu geomètric i a l'exterior la data de 1726 inscrita.
  La façana oest té una estructura adossada bastida amb murs d'obra i parcialment arrebossada. En la façana del volum principal hi ha diverses obertures reformades i una finestra emmarcada amb pedra bisellada i decoració d'arc conopial a la llinda a nivell de primer pis.
  La façana nord conté a nivell de planta baixa dues finestres petites emmarcades amb pedra treballada. Al primer pis hi ha dues finestres, una de les quals emmarcada amb pedra bisellada, i a les golfes hi ha tres finestres més. A la part esquerra hi ha una estructura adossada parcialment aterrada.
  La façana est conté a la part dreta un cos que sobresurt i que formant un petit porxo a nivell de planta baixa format per dues obertures d'arc de mig punt emmarcades amb maó i una galeria al primer pis. A la part esquerra hi ha el volum principal, que conté una porta d'arc de mig punt emmarcada amb pedra treballada i maó a nivell de planta baixa, una finestra balconera emmarcada amb maó al primer pis i dues finestres a les golfes.
  Davant la façana principal de la masia hi ha una lliça tancada, delimitada per un mur de maçoneria de pedra i estructures bastides amb murs d'obra vista. La lliça té el paviment enllosat i l''accés principal es troba orientat a l'oest i conserva els brancals de pedra treballada.

  L'Argila es troba documentada en el·llibre de comptes de la recaptació de la talla, en els focs d'església de les parròquies d'Osona, del segon pagament del primer any del fogatge ordenat per les corts de Cervera de l'any 1360 i en els fogatges de 1497 i 1553.

  GINEBRA MOLINS, Rafel (2005). "Els focs de jurisdicció eclesiàstica i el procés de recaptació del fogatge a Osona el 1360" dins Ausa, vol XXII. 2005.
  IGLÉSIES, Josep (1992). El fogatge de 1497. Estudi i transcripció. Dalmau.
  IGLÉSIES, Josep (1981). El fogatge de 1553. Estudi i transcripció. Dalmau.