Mas Gitano Lluçà

Osona
Sector central del terme municipal
A 300 metres per pista forestal de la carretera BV-4341, punt quilomètric 11'200

Coordenades:

42.0625
2.05509
421821
4657147
08109-52
Patrimoni immoble
Edifici
Contemporani
XIX
Bo
Inexistent
Fàcil
Sense ús
Privada
Ref. Cad: 08108A010000770000BA
Jordi Compte i Marta Homs

El mas Gitano està situat en un punt enclotat sota la carretera BV-4341, a l'est de la riera Lluçanès i prop del límit amb el terme municipal de Sant Martí d'Albars.
Es tracta d'una masia de reduïdes dimensions formada per un volum principal de planta baixa i primer pis amb una petita pallissa adossada al sud-est. Està bastida amb murs de maçoneria de pedra amb carreus treballats delimitant les cantonades i coronada amb teulada de doble vessant amb aigües a les façanes laterals.
La façana principal, orientada al sud, conté a nivell de planta baixa una porta emmarcada amb pedra treballada i un portal emmarcat amb brancals de pedra treballada i arc rebaixat de maó. Al primer pis hi ha dues finestres emmarcades amb monòlits de pedra treballada. La part dreta de la façana es troba dominada per la pallissa adossada, que en el nivell inferior conté un portal emmarcat amb pedra treballada i llinda de fusta i en el nivell superior queda oberta amb un pilar central d'obra vista.
La façana est conté dues espitlleres emmarcades amb pedra treballada a nivell de planta baixa i una finestra emmarcada amb monòlits de pedra treballada al primer pis.
La façana nord conté dues cantonades integrades al mur de càrrega que arriben només al nivell de planta baixa i una única obertura, una finestra petita emmarcada amb monòlits de pedra treballada al primer pis.
La façana oest conté dues finestres petites emmarcades amb monòlits de pedra treballada a la planta baixa i una finestra emmarcada amb monòlits de pedra treballada al primer pis.

El mas Gitano es troba documentat en l'amillarament de 1862 com la casa de Maria Serra.

Catàleg de masies i cases rurals susceptibles de recuperació o preservació. Lluçà. 2007.