Marcusses Lluçà

Osona
Sector sud del terme municipal
A 2700 metres per pista forestal de la carretera BV-4341, punt quilomètric 17'500

Coordenades:

42.02615
2.04745
421144
4653118
08109-24
Patrimoni immoble
Edifici
Modern
XVIII
Regular
La majoria d'estructures que envolten la masia amenacen ruïna.
Legal
Normes Subsidiàries de Planejament de Lluçà, 2001
Fàcil
Sense ús
Privada
Ref. cad.: 019A00016
Jordi Compte i Marta Homs

Marcusses està situada al límit sud d'un serrat lleugerament elevat entre les valls del rec de Miralles i de la riera Lluçanès.
Es tracta d'una masia de mitjanes dimensions formada per un volum principal de planta baixa, primer pis i golfes i diverses estructures adossades al voltant. Està bastida amb murs de maçoneria de pedra parcialment arrebossats amb cantonades delimitades amb carreus treballats. La teulada és de doble vessant amb aigües a les façanes principal i posterior.
La façana principal, orientada al sud-est, conté una cantonada integrada que denota una ampliació. A nivell de planta baixa hi ha una porta emmarcada amb maó i llinda de fusta, una finestra emmarcada amb maó i dues finestres emmarcades amb monòlits de pedra treballada. Al primer pis hi ha quatre finestres, una de les quals emmarcada amb pedra treballada i una altra amb maó. A nivell de golfes hi ha dues finestres emmarcades amb monòlits de pedra treballada. Adossada a l'esquerra de la façana hi ha una lliça, tancada amb alts murs de maçoneria de pedra i acabada a l'extrem oest en forma semicircular, seguint la forma de l'aflorament rocós sobre el que s'assenta. A l'interior de la lliça hi havia diverses estructures, actualment aterrades.
La façana sud-oest, ubicada dins la lliça, conté quatre finestres emmarcades amb maó, una a la planta baixa, una al primer pis i dues a les golfes.
La façana nord-oest conté a nivell de planta baixa una porta emmarcada amb maó i llinda de fusta i una espitllera emmarcada amb pedra treballada. Al primer pis hi ha dues finestres, una de les quals emmarcada amb monòlits de pedra treballada. A les golfes hi ha una finestra emmarcada amb monòlits de pedra treballada. A escassos metres de la façana hi ha diverses estructures parcialment aterrades i bastides amb murs d'obra arrebossats amb cantonades d'obra, tot i que a la part més propera a la masia les cantonades són de pedra treballada. Les obertures d'aquestes estructures es troben emmarcades amb maó i destaquen dues grans obertures d'arc rebaixat orientades al nord-oest.
La façana nord-est es troba a escassos metres d'un fort desnivell deixant un pas estret a nivell de planta baixa, on hi ha una espitllera emmarcada amb pedra treballada i una finestra emmarcada amb maó. Al primer pis hi ha una porta emmarcada amb maó que comunica a través d'una passarel·la amb el pla elevat que hi ha a l'est de la masia. La passarel·la està bastida amb obra vista i forma una volta d'arc rebaixat de rajol.
Uns metres a l'est de la masia hi ha una pallissa de dos nivells bastida amb murs de maçoneria de pedra amb cantonades delimitades amb carreus treballats. La única obertura de l'edifici és a la façana est, que queda completament oberta.

Marcusses es troba documentada en els llistats de cases de la parròquia de Lluçà i sufragànies dels anys 1793, 1862 i 1866 dins la parròquia de Lluçà.

FERRER, M. Àngels i SURINYACH, Miquel (1996). La morfologia territorial i el patrimoni històric-arquitectònic del terme de Lluçà. Ajuntament de Lluçà (inèdit).
BACH, Mn. Àngel (2003). Engrunes de l'arxiu parroquial de Santa Maria de Lluçà. Parròquies del Lluçanès.
Catàleg de masies i cases rurals susceptibles de recuperació o preservació. Lluçà. 2007.