Generes Lluçà

Osona
Sector sud-oest del terme municipal
A 250 metres per pista forestal de la carretera BV-4341, punt quilomètric 17'450

Coordenades:

42.03327
2.02765
419514
4653927
08109-25
Patrimoni immoble
Edifici
Contemporani
XX
Bo
Legal
Normes Subsidiàries de Planejament de Lluçà, 2001
Fàcil
Residencial
Privada
Ref. Cad: 08108A018000420000BS
Jordi Compte i Marta Homs

Generes està situada en un pla elevat lleugerament orientat a l'oest, al nord de la carretera BV-4341 i a l'est del rec de Generes, enmig d'una zona de camps de conreu.
Es tracta d'una masia de mitjanes dimensions formada per un volum principal de planta baixa, primer pis i golfes i nombroses estructures adossades davant la façana principal, formant un pati tancat. Està bastida amb murs de maçoneria de pedra amb cantonades delimitades amb maó i coronada amb teulada de doble vessant amb aigües a les façanes laterals.
La façana principal, orientada al sud, mostra una disposició d'obertures simètrica. A nivell de planta baixa hi ha un portal d'arc rebaixat emmarcat amb maó i dues finestres emmarcades amb maó, quedant als extrems les estructures adossades perpendicularment que tanquen el pati davant la façana. Al primer pis hi ha tres finestres balconeres emmarcades amb maó i a les golfes, una finestra emmarcada amb maó i dos petites obertures ovalades emmarcades amb maó.
La façana oest conté únicament una finestra emmarcada amb maó a nivell de primer pis i a la dreta hi ha adossades les estructures que tanquen el pati per l'oest, en aquesta part amb un accés emmarcat amb maó i llinda de fusta.
La façana nord conté una estructura bastida amb murs d'obra vista adossada al centre arribant fins al nivell de primer pis. A la resta de la façana hi ha dues finestres a nivell de planta baixa i tres obertures a les golfes, una finestra emmarcada amb maó al centre i dues obertures ovalades emmarcades amb maó.
La façana est conté únicament una finestra emmarcada amb maó al primer pis.
Uns metres a l'oest de la masia hi ha un pou de planta circular bastit amb murs de maçoneria de pedra i cantonades delimitades amb maó, i uns metres al nord es troba la pallissa. Es tracta d'una pallissa de dos nivells amb una part posterior original i una part frontal ampliada modernament. La part original està bastida amb murs de maçoneria de pedra amb cantonades delimitades amb maó, amb obertures emmarcades amb maó i teulada de doble vessant amb aigües a les façanes laterals. Entre la masia i la pallissa hi ha l'era enrajolada, conservada només parcialment.

A la façana principal hi ha un rellotge de sol amb la data inscrita de 1906.

El topònim Generes es troba documentat en l'acta de consagració de Santa Maria de Lluçà de l'any 905. La masia actual va ser bastida a principis del segle XX.

FERRER, M. Àngels i SURINYACH, Miquel (1996). La morfologia territorial i el patrimoni històric-arquitectònic del terme de Lluçà. Ajuntament de Lluçà (inèdit).
PLADEVALL, Antoni (1997). Santa Maria de Lluçà. Antiga canònica agustiniana. Impremta Sellarès (Torelló).
Catàleg de masies i cases rurals susceptibles de recuperació o preservació. Lluçà. 2007.