Local Social Rossend Montané Olèrdola

Alt Penedès
C. de la Moreneta, 11
Sant Miquel d'Olèrdola

Coordenades:

41.319502350977
1.7226485272949
393092
4575012
08145-139
Patrimoni immoble
Edifici
Contemporani
XX
1991
Bo
Inexistent
Fàcil
Social
Pública
Ajuntament d'Olèrdola. Avinguda Catalunya, 12 - 08734 Olèrdola
P. Barbado. Oficina de Patrimoni Cultural
Marta Lloret Blackburn-Antequem, S.L.

Es tracta d'un edifici de planta rectangular, que en un dels seus extrems presenta una forma arrodonida, que ocupa tota la illa compresa entre els carrers Rossend Montané, La Moreneta, Font de l'Avellaner i Josep Tarradellas. Presenta 4 cares molt senzilles amb un petit annex de planta ovalada a les dues façanes que donen al carrer La mOreneta i al carrer R. Montané, on s'ubiquen les dues portes d'entrada principals. Té diferents accessos a tres carrers, només la façana que dona al carrer Josep Tarradellas no té cap obertura, i una amplia gama de finestres que permeten una àmplia entrada de llum. En la façana principal presenta unes petites finestres quadrades a la planta baixa i amplis finestrals d'alumini en la primera planta i, en alguns casos amb trencallums rodons, com a la façana principal. La teulada és a dues aigües seguint l'eix transversal i presenta un petit ràfec un metre per sota de la teulada. En la façana que dona al Carrer Font de l'Avellaner hi ha una àmplia balconada amb baranes de ferro i de format simple. Els materials emprats són molt senzills, maó de color blanc, blocs de formigó, i s'adeqüen a la pròpia funcionalitat de l'edifici doncs es tracta d'un edifici polivalent de titularitat pública.

Es tracta d'un local social on hi ha el consultori mèdic, el casal d'avis i el casal social o casal d'entitats que inclou una sala gran de festes. Construit el 1991 va ser ampliat el 2010 , afegint el casal d'avis i l'ambulatori.