L'Hort de la Riera Sant Salvador de Guardiola

Bages
Prop del Pinyot
Carretera de can Maçana (BP-1101), camí que surt al Km. 12,8 en direcció S-E, uns 700 m.
256

Coordenades:

41.69091
1.79667
399861
4616159
08098-127
Patrimoni immoble
Edifici
Popular
Contemporani
XIX-XX
Bo
Legal
Catàleg de masies (núm. 037)
Fàcil
Residencial
Privada
08097A003000280000ED
Jordi Piñero Subirana

Antiga masia que ha estat reconstruïda pels volts de 1997 seguint la tipologia i els materials tradicionals, ja que es trobava en semi-ruïna. És una construcció de dimensions mitjanes que consta d'un cos residencial, de planta irregular, amb amplis coberts adossats al nord i a ponent, els quals actualment acullen estances dedicades al turisme rural. La coberta adopta el perfil d'una masia de planta basilical, amb la part central més alta. Aquest perfil ja és el que tenia la casa abans que fos reconstruïda. La casa consta de planta baixa més un pis i golfes. Els murs són de maçoneria, actualment a pedra vista. La façana principal, encarada a migdia, té un poral rematat amb arc escarser fet de maó. Aquesta i les altres façanes conserven majoritàriament les obertures originàries, emmarcades també amb maó. L'interior ha estat remodelat pràcticament en la seva totalitat, però encara conserva algunes tines. Els cossos adossats són en la seva major part obra moderna, amb les obertures que segueixen el model de les antigues. Al costat de ponent el cos adossat adopta la forma d'un porxo amb un balcó a la planta superior. Al costat nord-oest s'aixeca aïllat un altre cobert modern fet de pedra. L'entorn de la casa està habilitat amb un jardí i altres elements de lleure.

En una feixa sota la casa es conserva un pou d'aigua.
Informació oral facilitada per Chelo López i per Josep Barturó, paleta que va fer les obres de reconstrucció.

Aquest mas, que antigament era conegut amb el nom de l'Hort de la Riera i, més recentment, com a Casa Nova, fou construït per l'Enric de la Serra en terres de la seva propietat. Per la tipologia de la part que s'ha conservat no sembla una construcció gaire antiga, probablement del segle XIX. El nom Hort de la Riera es deu al fet que la casa tenia una zona d'horta vora la riera de Guardiola, que passa molt a prop. Aquests horts eren regats mitjançant un canal que tenia el punt de captació a la resclosa que hi havia al Gorg de Biarritz i que conduïa l'aigua en direcció a aquesta zona. Per la part que es pot veure, al seu inici, es tracta d'una obra hidràulica considerable i preparada per a un cabal d'aigua important. Malauradament, de seguida el canal queda cobert per una espessa vegetació que fa molt difícil poder explorar la zona. Segons notícies orals, aquest canal regava els horts d'aquesta casa i, una mica més enllà, prop del meandre que fa la riera, uns altres horts de l'Enric de la Serra. A l'altre costat del meandre hi havia una sínia (avui desapareguda) també de l'Enric de la Serra.
A final de segle XX la masia es trobava en estat de ruïna: havia caigut la teulada i les parets es conservaven a unes alçades desiguals. Pels volts de 1997 l'actual propietària va fer-la reconstruir per tal d'adequar-la com a primera residència i també amb funcions de turisme rural. En aquesta intervenció es van aixecar la part de murs que s'havien esfondrat i es van obrar cossos nous allà on hi havia coberts.

Diputació de Barcelona; BERRYSAR, S.L. (2010). Pla especial de catalogació de masies i cases rural en sòl no urbanitzable. Ajuntament de Sant Salvador de Guardiola (núm. 037).