Pont del Cementiri Sant Salvador de Guardiola

Bages
Prop del raval del Parrot
Camí que surt del cementiri de Guardiola o bé del punt km. 9,3 de la ctra. de can Maçana (BP-1101).
333

Coordenades:

41.67104
1.77022
397629
4613984
08098-126
Patrimoni immoble
Obra civil
Popular
Contemporani
XIX-XX
Bo
Legal
POUM: catàleg de béns a protegir (P19)
Fàcil
Estructural
Pública
Ajuntament de Sant Salvador de Guardiola
Jordi Piñero Subirana

Pont del camí que va de Guardiola al raval del Parrot i que enllaça amb la carretera de can Maçana. Es tracta d'un pont de pedra format per un sol arc de punt rodó que serveix per travessar el torrent dels Colomers, uns 500 metres abans d'arribar al Parrot. La seva amplada considerable, de 4,40 metres, indica que fou dissenyat per possibilitar el pas de carruatges. La llargada és d'uns 16 metres. L'obra és una construcció de caire popular que no té res a veure amb els ponts de les dues carreteres properes. L'aparell constructiu és força irregular, i només les dovelles que perfilen l'arc i els carreus de la volta tenen una disposició més acurada. La dovella central del costat nord té la següent inscripció: "AJUNTAMENT DE GUARDIOLA. 1830". A la part superior té actualment una barana metàl·lica moderna i el paviment asfaltat.

El camí del Parrot és un dels camins antics de la contrada. És possible que antigament la carretera de can Maçana es bifurqués del camí ral d'Igualada al poble de Guardiola i seguís aquest camí f¡ns on ara hi ha l'hostal del Brunet. El sorgiment del raval del Parrot entorn de 1770 suggereix que, en aquesta època, era un camí ben consolidat. Segons la inscripció en una dovella, el pont fou construït l'any 1830 per l'Ajuntament de Guardiola, possiblement sobre un pas anterior, ja fos gual o palanca. Cal dir que entre 1804 i 1835 la carretera de can Maçana es transformà en el primer camí carreter del Bages. Això no obstant, els ponts d'aquesta carretera no es van construir fins el 1914. Anteriorment els torrents i rieres es salvaven mitjançant guals. El camí del Parrot, amb aquest pont apte per a carruatges, permetia accedir des del poble de Guardiola a l'esmentada carretera de can Maçana i, a través del Bruc, connectava amb la carretera reial de Madrid a Barcelona.

PIÑERO SUBIRANA, Jordi (2013). La carretera de can Maçana. Recerca historiogràfica sobre els antics camins de l'àrea sud-oest de Manresa. Ajuntament de Manresa-Urbanisme, Secció de Paisatge (treball inèdit).