Les Vinyes Grosses Sant Agustí de Lluçanès

Osona
Sector oest del terme municipal
A 650 metres de la carretera BV-4341, punt quilomètric 1'500

Coordenades:

42.07934
2.11154
426511
4658967
08195-13
Patrimoni immoble
Edifici
Modern
Renaixement
XVII-XVIII
Bo
Els murs de càrrega de l'edifici principal indiquen diverses fases de reformes. A mitjans segle XX es va aixecar el sostre de la planta baixa i més recentment s'ha canviat la teulada i s'ha adequat tot el conjunt per a explotació d'agroturisme, pavimentant la lliça, reformant i ampliant l'edifici que abans era un estable per a xais i aixecant una escala que dóna accés directe a les golfes de l'edifici principal.
Inexistent
sí, IPA. 22
Fàcil
Productiu
Privada
Ref. cad.: 004A00027
Jordi Compte i Marta Homs

Les Vinyes Grosses està situada a l'extrem oest del terme municipal, davant la Carena de les Vinyes i al peu el Serrat de les Cabrasses que és el límit natural amb el terme de Lluçà.
Es tracta d'una masia de grans dimensions, formada per un gran volum central a través del que s'articulen diverses construccions annexes que formen una lliça.
L'edifici principal té planta baixa, pis i golfes, i teulada a doble vessant amb aigües a la façana principal. Està construït amb maçoneria de pedra i molt morter en alguns casos, i la majoria de les obertures estan emmarcades amb pedra picada, com també les cantonades.
La façana principal, orientada al sud, presenta una gran portalada d'arc de mig punt dovellada i té les finestres disposades per pisos segons el tamany: les de la planta baixa són les més petites ja que corresponien a les estances pel bestiar , les del primer pis, que corresponia a l'habitatge, són de dimensions grans i finalment les de les golfes, on antigament hi havia el graner, són de dimensions petites, però superior a les de la planta baixa. Totes les finestres, amb alguna petita excepció, estan emmarcades amb pedra picada i en destaca la finestra que es troba just a sobre del portal dovellat, on hi ha una llinda amb la inscripció gravada PERAVINYAS MAFETAFER.
Les façanes oest i est presenten maó en l'emmarcat de les obertures enlloc de la pedra picada, encara que en el cas de la façana oest només trobem dues obertures i una d'elles, la porta que a través d'una escala dóna accés directe a les golfes, té la llinda de fusta.
La façana nord té, com la principal, totes les obertures emmarcades amb pedra picada, entre les que destaquen dues finestres d'arc de mig punt, una de les quals ha estat reformada i l'altra tapiada, i una finestra amb llinda datada al 1613, totes tres al primer pis.
Davant la façana principal hi ha diverses edificacions que formen una lliça. Entrant per la porta principal d'aquesta lliça trobem un corral construït amb maçoneria de pedra i teulada a una vessant a la dreta, un cobert a l'esquerra, construït amb maçoneria de pedra i arrebossat, amb teulada a dues vessants i amb dues grans obertures amb brancals de pedra picada i llinda de fusta. Darrera d'aquest diferents quadres i estables i finalment un edifici gran al darrera que tanca la lliça. Aquest edifici va ser construït originalment per a un ús ramader però s'ha adequat recentment com a explotació d'agroturisme, ampliant l'estructura antiga de maçoneria de pedra amb murs de totxo arrebossat i noves obertures a la part superior. Aquestes edificacions i les dues portes tanquen una lliça que s'ha pavimentat amb ciment recentment.
Finalment, a uns metres de la façana oest, i separat de la casa pel camí veïnal, trobem un pou de construcció antiga amb maçoneria de pedra, teulada a una vessant i un carreu on hi ha gravada la data de 1741.

La masia conserva l'estructura interna i elements d'ús agrícola i ramader, com els rastells i les menjadores als estables de la planta baixa i domèstics com els festejadors de les finestres i el forn del primer pis.
El topònim fa referència a un passat d'explotació vinícola, del que es conserven diversos murs que delimitaven les feixes a on es trobaven els ceps.

Les Vinyes Grosses es troba documentada l'any 1499 en el Volum 6 corresponent als masos Vinyes, Josaps i Malts del fons patrimnonial del Vilar de Sant Boi de Lluçanès. Una altra referència la trobem en el Resum del cadastre reial del terme de Sant Agustí de Lluçanès, realitzat l'any 1716 on es troba una relació de les estances que tenia la masia, com també el nom del seu propietari, Josep Vinyes. L'any 1754 Eudald i Josep Vilar, pare i fill del Vilar de Sant Boi de Lluçanès, compren el mas Vinyes i totes les seves pertinences, passant a formar part de l'enteixinat de masoveries del Vilar.

MESTRE, P. Fira ramadera de l'Hostal del Vilar (Sant Agustí de Lluçanès), Cossetània, Valls, 1999
YLLA-CATALÀ, G. Inventari del patrimoni arquitectònic de Catalunya. Sant Agustí de Lluçanès, 1990
Fons patrimonial del Vilar de Sant Boi de Lluçanès. Volum 6, Llibre de masos Vinyes, Josaps i Malats