Les Corts Gurb

  Osona
  Parròquia de Sant Cristòfol de Vespella
  A 2000 metres per pista asfaltada de la carretera BV-4601, punt quilomètric 9'600

  Coordenades:

  41.96508
  2.18479
  432449
  4646220
  08100-44
  Patrimoni immoble
  Edifici
  Modern
  XVII-XVIII
  Bo
  Legal
  Normes subsidiàries de planejament de Gurb, 2002.
  Fàcil
  Residencial
  Privada
  Ref.Cad: 000802300DG34E
  Jordi Compte

  Les Corts es troba situada en una zona elevada al sud de la costa de Sant Bartomeu del Grau, al sud-oest del Vespelló i al sud del mas Sant Vicenç.
  Es tracta d'una masia de mitjanes dimensions formada per un volum principal de planta baixa i primer pis i diversos cossos i estructures adossats al sud. Està bastida amb murs de maçoneria de pedra amb cantonades delimitades amb carreus treballats i coronada amb teulada de doble vessant amb aigües a les façanes principal i posterior. Les obertures, exceptuant el portal principal de la masia, es troben reformades amb brancals de pedra treballada i llinda de fusta.
  La façana principal, orientada a l'est conté un portal i dues finestres a la planta baixa i tres finestres al primer pis. El portal es troba emmarcat amb pedra bisellada i conté una decoració a la llinda que consisteix en una creu al centre ornamentada amb motius geomètrics i al voltant la inscripció "AVE MARIA SIN PECADO CONSEBIDA JAVMA CORS". A l'esquerra de la façana hi ha un cos adossat que forma una terrassa a nivell de primer pis i una estructura de dos nivells a l'extrem sud. Ambdós volums estan bastits també amb murs de maçoneria de pedra i contenen dos portals emmarcats amb pedra treballada i llinda de fusta.
  La façana sud es troba dominada per les estructures adossades. Del volum principal només sobresurt la meitat superior amb una obertura que dóna accés a la terrassa.
  La façana oest conté una porta i dues finestres a la planta baixa i dues finestres al primer pis. A la dreta hi ha el cos i les estructures adossades.
  La façana nord conté únicament una finestra a nivell de primer pis.
  Al voltant de la masia hi ha diverses estructures bastides amb murs de maçoneria de pedra com coberts o un pou, tots construïts modernament.

  Les Corts es troba documentada en el·llibre de comptes de la recaptació de la talla, en els focs d'església de les parròquies d'Osona, del segon pagament del primer any del fogatge ordenat per les corts de Cervera de l'any 1360, amb el nom de Sescorts i en els fogatges de 1497 i 1553.

  GINEBRA MOLINS, Rafel (2005). "Els focs de jurisdicció eclesiàstica i el procés de recaptació del fogatge a Osona el 1360" dins Ausa, vol XXII. 2005.
  IGLÉSIES, Josep (1992). El fogatge de 1497. Estudi i transcripció. Dalmau.
  IGLÉSIES, Josep (1981). El fogatge de 1553. Estudi i transcripció. Dalmau.