El Vespelló Gurb

Osona
Parròquia de Sant Cristòfol de Vespella
A 1450 metres per pista asfaltada de la carretera BV-4601, punt quilomètric 9'600

Coordenades:

41.96718
2.18871
432776
4646451
08100-45
Patrimoni immoble
Edifici
Modern
XVIII
Bo
Legal
Normes subsidiàries de planejament de Gurb, 2002.
Fàcil
Residencial
Privada
Ref.Cad: 000802300DG34E
Jordi Compte

El Vespelló es troba situada en un pla lleugerament elevat al sud del serrat del Vespelló i al sud-est del mas Sant Vicenç i Masramon.
Es tracta d'una masia de mitjanes dimensions formada per un volum principal de planta baixa, primer pis i golfes amb diversos cossos i estructures adossats al voltant. Està bastida amb murs de maçoneria de pedra amb cantonades delimitades amb carreus treballats i coronada amb teulada de doble vessant amb aigües a les façanes laterals.
La façana principal, orientada al sud, conté a nivell de planta baixa dues finestres emmarcades amb pedra treballada, una amb llinda de fusta, i un portal emmarcat amb pedra treballada i llinda de fusta. Al primer pis hi ha una galeria al centre formada per una obertura d'arc rebaixat emmarcada amb maó i una finestra a cada costat, una emmarcada amb pedra treballada i l'altra amb pedra bisellada i la data de 1752 inscrita a la llinda amb una creu intercalada. A nivell de golfes hi ha una galeria al centre i dues finestres emmarcades amb maó i llinda de fusta. A l'esquerra hi ha un cos adossat reformat amb les obertures emmarcades amb pedra treballada i llinda de fusta.
La façana est conté sis obertures repartides entre els tres nivells, totes emmarcades amb pedra treballada i llinda de fusta. A la dreta hi ha un cos adossat reformat bastit amb murs de maçoneria de pedra.
La façana nord es troba dominada pel cos adossat, on destaca una finestra emmarcada amb monòlits de pedra bisellada. Per sobre s'observa una part del volum principal, sense obertures en aquesta façana.
La façana oest es troba dominada pel cos adossat que forma una terrassa a nivell de primer pis. Tant aquest cos, com el cos adossat al nord i la façana del volum principal, tenen les obertures reformades i emmarcades amb pedra treballada i llinda de fusta.

El Vespelló es troba documentada en els llistats de cases que pagaven talla a la parròquia de Sant Cristòfol de Vespella dels anys 1681, 1719 i 1738.

AADD (2002). Gurb. Un poble arrelat a la terra. Edicions Àlber.