Vilanera Gurb

  Osona
  Parròquia de Sant Cristòfol de Vespella
  A 900 metres per pista forestal de la carretera BV-4601, punt quilomètric 5'800

  Coordenades:

  41.97967
  2.21387
  434874
  4647818
  08100-46
  Patrimoni immoble
  Edifici
  Modern
  Contemporani
  XVII-XIX
  Bo
  Legal
  Normes subsidiàries de planejament de Gurb, 2002.
  Fàcil
  Residencial
  Privada
  Ref.Cad: 08099A02100065
  Jordi Compte

  Vilanera es troba situada en un punt elevat al sud-est del serrat de la Guàrdia, a l'est de la Coromina i al sud-oest de la caseta de la Codina.
  Es tracta d'una masia de mitjanes dimensions formada per un volum principal de planta baixa i primer pis fruit de diverses ampliacions amb diversos cossos i estructures adossats al voltant. Està bastida amb murs de maçoneria de pedra amb molt morter, amb cantonades delimitades amb carreus treballats. La teulada és de doble vessant amb aigües a les façanes principal i posterior. La masia es troba assentada sobre un important desnivell quedant la part més baixa a l'extrem est.
  La façana principal, orientada al sud, conté a nivell de planta baixa un portal d'arc rebaixat emmarcat amb pedra treballada amb la data de 1831 inscrita a la clau, i al primer pis, tres finestres. La part dreta de la façana queda dominada per un cos adossat modernament que forma una terrassa a nivell de primer pis. A l'esquerra hi ha un cobert adossat.
  La façana est es troba parcialment coberta per la vegetació i només s'observa una finestra emmarcada amb pedra treballada a nivell de primer pis.
  La façana nord conté l'antic femer adossat, tot i que es troba enrunat. Per sobre, al nivell de primer pis hi ha tres finestres emmarcades amb pedra treballada.
  La façana oest es troba dominada per un cobert adossat bastit amb pilars d'obra vista. Al fons del cobert s'observen dues finestres emmarcades amb pedra treballada.
  Uns metres a l'oest de la masia hi ha una estructura de dos nivells bastida amb murs de maçoneria de pedra que correspon a la pallissa i diversos coberts i corts.

  Vilanera es troba documentada des de l'any 957, quan Jacinta i els seus fills van donar a Sant Andreu de Gurb una peça de terra d'aquell indret. També apareix esmentada com a Vil·la Negra i es torna a trobar documentada en els fogatges de 1497 i 1553.

  AADD (2002). Gurb. Un poble arrelat a la terra. Edicions Àlber.
  IGLÉSIES, Josep (1992). El fogatge de 1497. Estudi i transcripció. Dalmau.
  IGLÉSIES, Josep (1981). El fogatge de 1553. Estudi i transcripció. Dalmau.
  ORDEIG MATA, Ramon (1982). "Villae, viae i stratae d'osona, testimonis de l'antiguitat a l'època medieval". Dins revista Ausa, vol X. 1982.