Caseta de Sant Vicenç Gurb

  Osona
  Parròquia de Sant Cristòfol de Vespella
  A 800 metres per pista asfaltada de la carretera BV-4601, punt quilomètric 9'100

  Coordenades:

  41.97186
  2.19004
  432891
  4646969
  08100-43
  Patrimoni immoble
  Edifici
  Contemporani
  XIX
  Dolent
  Una part de la teulada es triba aterrada i tot l'edifici presenta un estat d'abandó acusat.
  Legal
  Normes subsidiàries de planejament de Gurb, 2002.
  Fàcil
  Sense ús
  Privada
  Ref.Cad: 000403400DG34E
  Jordi Compte

  La Caseta de Sant Vicenç es troba situada enmig d'un camp de conreu en una zona elevada al sud-est de la costa de Sant Bartomeu del Grau, al nord-est del mas Sant Vicenç i al nord del Bachs.
  Es tracta d'una masia de mitjanes dimensions formada per un volum principal de planta baixa, primer pis i golfes amb cossos adossats a est, sud i oest. Està bastida amb murs de maçoneria de pedra i parts de tàpia i es troba assentada sobre un desnivell de manera que la meitat oest de la masia compta amb un nivell menys. La teulada és de doble vessant amb aigües a les façanes laterals i en alguns punts es troba aterrada.
  La façana principal, orientada al sud, mostra quatre parts diferenciades que corresponen a un volum principal al centre format en dos etapes i un cos adossat a cada banda amb teulada d'una vessant prolongant la teulada principal. La meitat dreta del volum principal està bastida en part amb mur de tàpia i conté un portal emmarcat amb pedra treballada i llinda de fusta a la planta baixa i dues finestres als nivells restants, una de les quals emmarcada amb maó i llinda de fusta. La meitat esquerra del volum està bastida amb murs de maçoneria de pedra, compta amb un pis menys a causa dels desnivell sobre el que s'assenta la masia i conté una porta emmarcada amb pedra treballada al primer pis i dues finestres. A l'esquerra hi ha un cos adossat amb una part del mur bastida amb obra vista i una porta emmarcada amb llinda de fusta. A la dreta hi ha un altre cos adossat, bastit amb murs de maçoneria de pedra sense morter i amb dues obertures, una porta emmarcada amb pedra treballada i llinda de fusta a la planta baixa i una finestra al primer pis, emmarcada amb maó i llinda de fusta.
  La façana est es troba dominada pel cos adossat a l'est i conté dues finestres emmarcades amb maó i llinda de fusta. A la dreta sobresurt un cos adossat, amb el mur arrebossat i sense obertures.
  La façana nord conté un cos adossat a la part central, amb el mur arrebossat i una única obertura. A la dreta hi ha una porta emmarcada amb maó i llinda de fusta i dues finestres. A l'esquerra, on s'observa una part del volum principal i del cos adossat a l'est, hi ha una porta emmarcada amb pedra treballada i llinda de fusta i tres finestres emmarcades amb maó i llinda de fusta.
  La façana oest queda coberta de vegetació i té molt pocs alçada, quedant el nivell de teulada uns centímetres per sobre del nivell del terra del camp de conreu.