L'Argemira Castellterçol

Moianès
L'Argemira
Pel camí de l'Argemira que surt a ma dreta de la carretera a Granera.
715 m

Coordenades:

41.75307
2.09832
425037
4622753
08064-246
Patrimoni immoble
Edifici
Modern
Popular
XVIII
Bo
Inexistent
Fàcil
Residencial
Privada
08063A013000390000KY
Virgínia Cepero González

Masia formada per la casa principal i diversos cossos annexos, que formen un barri.
L'edifici principal, que aprofita el desnivell natural del terreny per a la seva construcció, és de planta quadrangular i consta de planta baixa i dues plantes pis. La coberta és de teula ceràmica aràbiga, a dues vessants i el carener paral·lel a la façana principal, que es troba orientada a migdia.
Les obertures són rectangulars, majoritàriament de pedra carejada. Dues de les finestres presenten a les llindes inscrits els anys "1701" i "1708".
Les façanes són de paredat comú, de pedra lligada amb morter de calç, de pedra vista.

Fotografies procedents del Projecte del Pla especial de catàleg de masies, cases rurals i altres construccions en sòl no urbanitzable de Castellterçol. Document d'aprovació inicial.

SANTANDREU, M.; MOSEGUÍ, J. (2019). Projecte del Pla especial de catàleg de masies, cases rurals i altres construccions en sòl no urbanitzable de Castellterçol. Document d'aprovació inicial. Barcelona: Diputació de Barcelona, Àrea de Territori i Sostenibilitat [Inèdit].