El Pujolet Castellterçol

Moianès
El Pujolet
Per la pista a la casa, que surt de la carretera BV-1245.
802 m

Coordenades:

41.74743
2.10887
425907
4622118
08064-245
Patrimoni immoble
Edifici
Modern
Popular
XVIII
Bo
Inexistent
Fàcil
Residencial
Privada
08063A013000130000KP
Virgínia Cepero González

Masia formada per diverses edificacions amb un barri tancat.
L'edifici original és de planta rectangular i consta de planta baixa i una planta pis. La coberta és de teula ceràmica aràbiga, a dues vessants, i el carener perpendicular a la façana principal, que es troba orientada a migdia.
El portal d'entrada és rectangular, de pedra carejada i presenta la següent inscripció: "PUJOLET DE SALAVERT 1741". Les obertures són rectangulars, majoritàriament de pedra carejada.
Les façanes són de paredat comú, de pedra lligada amb morter de calç, arrebossades.

Fotografies procedents del Projecte del Pla especial de catàleg de masies, cases rurals i altres construccions en sòl no urbanitzable de Castellterçol. Document d'aprovació inicial.

SANTANDREU, M.; MOSEGUÍ, J. (2019). Projecte del Pla especial de catàleg de masies, cases rurals i altres construccions en sòl no urbanitzable de Castellterçol. Document d'aprovació inicial. Barcelona: Diputació de Barcelona, Àrea de Territori i Sostenibilitat [Inèdit].