Les Basses Castellterçol

Moianès
Les Basses
Pel camí de les Canals, que es pren a prop del Molí de l'Oller.
658 m

Coordenades:

41.77691
2.12212
427042
4625380
08064-244
Patrimoni immoble
Edifici
Contemporani
Popular
XIX
Bo
Inexistent
Fàcil
Residencial
Privada
08063A001000170000KE
Virgínia Cepero González

Masia de planta rectangular formada per tres cossos adossats. El de l'oest consta de planta baixa i dues plantes pis; els altres dos, de planta baixa i pis.
La coberta és de teula ceràmica aràbiga, a dues vessants, i el carener perpendicular a la façana principal, que es troba orientada a migdia.
El portal d'entrada és adovellada i la resta d'obertures són rectangulars, majoritàriament de pedra carejada.
Les façanes són de paredat comú, de pedra lligada amb morter de calç, en part arrebossades.

SANTANDREU, M.; MOSEGUÍ, J. (2019). Projecte del Pla especial de catàleg de masies, cases rurals i altres construccions en sòl no urbanitzable de Castellterçol. Document d'aprovació inicial. Barcelona: Diputació de Barcelona, Àrea de Territori i Sostenibilitat [Inèdit].