La Torreta dels Bous Vilafranca del Penedès

Alt Penedès
Al nord del municipi
Per la ctra. 2127, direcció a Les Cabanyes, agafar un camí de terra, a la dreta, en el quilòmetre 2.

Coordenades:

41.36791
1.69689
391017
4580419
08305-371
Patrimoni immoble
Edifici
Neoclàssic
Modern
XVII-XVIII
Bo
Legal
Pla d'ordenació urbanística municipal de 2003
Fàcil
Residencial
Privada
Ref. cad.: 001A09501
Jordi Montlló Bolart

Masia amb diverses dependències annexes, totes tancades per una closa que té l'entrada principal per migdia i la secundària per llevant. Està disposada esglaonadament, formant terrasses i aprofitant i adaptant-se al desnivell del sòl.
El cos principal és de planta rectangular i consta de planta baixa i pis. La coberta és de teules àrabs a dues aigües i el carener paral·lel a la façana principal. Les obertures de la façana principal són adintellades i no tenen cap element remarcable, excepte algun trencaaigües. A l'alçada del primer pis forma una terrassa ja que la planta baixa és més gran que la planta pis. Hi ha un pòrtic amb arcades en el centre d'aquesta terrassa que té les baranes de balustrades.
Les façanes laterals, la de llevant i la de ponent, tenen el capcer esglaonat. Des de l'entrada de la closa a la porta d'entrada, hi ha una escalinata que salva el desnivell.

ROSSELLÓ i RAVENTÓS, Joan i altres (1986). Pla especial i catàleg del patrimoni històric, artístic i ambiental de Vilafranca del Penedès. Inèdit.