La Torre Blanca Aiguafreda

Vallès Oriental
Passeig de Catalunya, 28

Coordenades:

41.76776
2.25273
437888
4624261
08014-256
Patrimoni immoble
Edifici
Contemporani
Noucentisme
XX
Bo
Inexistent
Fàcil
Residencial
Privada
8045008DG3284N0001BH
Marta Lloret Blackburn- Antequem, S.L.

Casa construïda durant el primer terç del segle XX sota influència de l'estètica noucentista. És un edifici aïllat que s'ha dividit en dos habitatges independents. Està constituïda per un cos rectangular, de planta baixa i golfes coberta a dos vessants amb el carener paral·lel a la façana; i d'un cos adossat a migdia de planta quadrangular, de planta baixa, pis i golfes i la coberta a dos vessants amb el carener perpendicular a la façana. Les obertures són totes d'arc pla arrebossat, amb una senzilla motllura a la part superior. El cos de migdia té adossada una tribuna habilitada a la part superior com a terrassa transitable. El tractament dels murs és arrebossat i pintat. El ràfec està acabat amb cabirons.

Popularment és coneguda com "la Casa de Papel".