Casa dels Coloms Aiguafreda

Vallès Oriental
Passeig de Catalunya, 32

Coordenades:

41.76787
2.25263
437880
4624274
08014-255
Patrimoni immoble
Edifici
Contemporani
Noucentisme
XX
Bo
Inexistent
Fàcil
Residencial
Privada
8045010DG3284N0001AH
Marta Lloret Blackburn- Antequem, S.L.

Casa construïda durant el primer terç del segle XX sota influència de l'estètica noucentista. És un edifici adossat, de planta rectangular, que s'estructura en tres crugies. Consta d'un sol nivell d'alçat i té la coberta a dos vessants amb el carener paral·lel a la façana. El frontis s'obre amb tres obertures d'arc pla amb una motllura superior. Sobre d'aquests hi ha diverses cornises i els forats de ventilació de la coberta. Remata la façana un capcer de perfil rectilini amb la part central semicircular i motllures encoixinades en cada extrem, sobre les quals s'han colocat figures ceràmiques de coloms, que donen nom a la casa. El tractament dels murs és arrebossat i pintat, amb les obertures i les motllures de diferent tonalitat.