La Torre Font-rubí

Alt Penedès
Barri de la Massana, 12
Seguint 200 m en direcció sud el camí que parteix del Km 10,150 de la Ctra. BP-2126
357

Coordenades:

41.41904
1.63829
386205
4586171
08085-255
Patrimoni immoble
Edifici
Popular
XVII-XVIII
Bo
Inexistent
Fàcil
Residencial
Privada
001218000CF88F
Miquel Gea i Bullich

Mas de dimensions considerables i de tipus basilical. Segons fonts orals consultades originalment, no fa gaires anys, no presentava aquesta tipologia, sent la seva coberta en origen de dos aiguavessos, teula àrab i carener perpendicular a la façana principal, que s'obre a migdia.
Són evidents importants reformes en l'edifici, si bé, exteriorment, s'observa que gran part dels murs són originals. Hi destaca la porta d'accés principal, situada a la façana principal, la de migdia (S/SE). És una porta amb muntants i arc de mig punt de grans dovelles realitzats amb pedra ben treballada que actualment està lleugerament rebaixada mitjançant un arc escarser, presumiblement de maó. La part original de les façanes posa de manifest una fàbrica de tàpia amb cadenes cantoneres de carreus per reforçar els angles.
Interiorment l'habitatge ha estat totalment reformat restant com a anecdòtics només alguns elements originals.
Atenent a la tipologia constructiva del mas i, especialment, al gran portal adovellat, situem la construcció de l'edifici avui visible en algun moment entre els segles XVII i XVIII.

A la base cartogràfica 1:5000 de l'Institut Cartogràfic de Catalunya aquest mas apareix amb el nom de "La Masia".