Cal Jaume de la Baltana Font-rubí

Alt Penedès
Barri de la Massana, 16
Km 10,3 de la carretera BP-2126
352

Coordenades:

41.42021
1.6395
386308
4586299
08085-257
Patrimoni immoble
Edifici
Contemporani
Popular
XIX
1860
Bo
Inexistent
Fàcil
Residencial
Privada
08084A02700002
Miquel Gea i Bullich

Es tracta d'un habitatge de planta rectangular amb coberta de dos aiguavessos, de teula àrab, i carener paral·lel a la façana principal, que s'obre a migdia (SE). L'edifici s'articula en planta baixa i planta pis essent totes les obertures allindades. Si bé, segons els propietaris, la casa data de 1860, l'any 1990 fou renovada íntegrament conservant, únicament, les façanes exteriors. El balcó corregut del primer pis de la façana principal també és producte d'aquesta reforma.
Pel costat NE se li adossa una altra casa pertanyent a la mateixa família que fou construïda l'any 1970.