Cal Pere Baltana Font-rubí

Alt Penedès
Barri de la Massana, 14
A l'alçada del Km 10,1 de la carretera BP-2126
348

Coordenades:

41.42055
1.63718
386115
4586340
08085-258
Patrimoni immoble
Edifici
Popular
Contemporani
XIX-XX
Bo
Inexistent
Fàcil
Residencial
Privada
08084A02800009
Miquel Gea i Bullich

Habitatge d'estil popular i planta rectangular amb carener paral·lel a la façana principal, que s'obre a llevant (E/SE). L'edifici s'articula en planta baixa i planta pis. La distribució de les obertures de la façana principal, totes allindades, és totalment simètrica, si no tenim en compte l'allargament que s'afegi, amb posterioritat, pel costat septentrional.
Tipològicament, l'habitatge respon al model de petits masos que s'implantaren al municipi entre finals del segle XIX i principis del segle XX com a conseqüència de la parcel·lació dels terrenys de les grans cases pairals, que els cediren en règim de parceria.