Cal Ton del Ramon Mosca Font-rubí

Alt Penedès
Barri de Montjuïc, 5
Al camí de la masia del barri de Montjuïc, a l'indret conegut com "El pla de cal Raimondet"
400

Coordenades:

41.4319
1.62524
385137
4587616
08085-332
Patrimoni immoble
Edifici
Popular
Contemporani
XIX-XX
Bo
Inexistent
Fàcil
Residencial
Privada
002112300CF88H
Miquel Gea i Bullich

Habitatge d'estil popular de planta rectangular amb coberta de dos aiguavessos, de teula àrab, i carener paral·lel a la façana principal, que s'obre a migdia (S/SE). Compta amb planta baixa i planta pis i la distribució de les seves obertures és simètrica en base a tres eixos verticals. Totes són allindades a excepció de l'accés a l'habitatge, que compta amb arc escarser. L'obertura central de la planta primera és un balcó que compta amb barana de ferro simple.El perímetre de totes les finestres i del balcó està desdoblat mitjançant un relleu de morter. A l'edifici original se li afegiren sengles annexes pels extrems de llevant i de ponent. La data de construcció del cos central pensem que s'ha de situar entre l'últim quart del segle XIX i el primer quart del segle XX.