La Tordera
Montseny

  Vallès Oriental
  De nord-est a sud del terme municipal

  Coordenades:

  41.774281685241
  2.3873167163444
  449080
  4624897
  Número de fitxa
  08137 - 180
  Patrimoni natural
  Tipologia
  Zona d'interès
  Estat de conservació
  Bo
  Protecció
  Inexistent
  Inexistent
  Accés
  Fàcil
  Altres
  Titularitat
  Pública
  Agència Catalana de l'Aigua. Generalitat de Catalunya, Pça. Sant Jaume 08002 Barcelona
  Autor de la fitxa
  Marta Lloret Blackburn-Antequem, S.L.

  La Tordera és un riu que neix al massís del Montseny, a l'indret de la Font Bona, al Coll de Sant Marçal. Té un recorregut de 61,5 km i desemboca al mar en terme municipal de Malgrat de Mar.  Al llarg del seu recorregut rep l'aigua de diverses rieres i torrents, entre les que hi trobem la riera d'Arbúcies, la Riera de Santa Coloma i la Riera de Vallmanya, entre d'altres. La part alta del riu transcorre pel terme del Montseny, des del seu naixement fins a Travessa el terme municipal de nord a sud, passant pel costat del nucli. Les seves aigües netes i l'estreta vall per on discorre el fan un indret singular, on s'hi conserva la vegetació de ribera característica, com són els oms, salzes, àlbers, pollancres, freixes i saücs. El cabal d'aigua és continu, generalment més abundant a la primavera i la tardor.

  El riu apareix documentat des de l'antiguitat, quan Plini el Vell l'esmenta com a "Tarnum", "Arnum" o "Larnum". Al segle IX ja consta com a "Tordaria".

  FONT, G.; MATEU, J.; PUJADAS, S. (2008). Torderades i eixuts: Els usos tradicionals de l’aigua al Montseny. Temes d’Etnologia de Catalunya, 6.. Barcelona: Generalitat de Catalunya.

  Wikipedia