La Solana Lluçà

Osona
Sector oest del terme municipal
A 4950 metres per pista asfaltada i pista forestal de la carretera C-154, punt quilomètric 37'200

Coordenades:

42.04685
2.00874
417966
4655453
08109-30
Patrimoni immoble
Edifici
Modern
XVIII
Bo
Inexistent
Fàcil
Residencial
Privada
Ref. Cad: 08108A016000020000BY
Jordi Compte i Marta Homs

La Solana està situada en un punt lleugerament elevat dins la vall de la riera de Merlès, a l'oest del serrat de Guiau i al sud de cal Tomàs.
Es tracta d'una masia de mitjanes dimensions formada per un volum principal de planta baixa, primer pis i golfes i diverses estructures adossades al sud i a l'est tancant una lliça davant la façana principal de l'edifici. Està bastida amb murs de maçoneria de pedra amb carreus treballats delimitant les cantonades i completament arrebossat tapant les cantonades i els emmarcaments de les obertures exceptuant la façana principal, on estan pintades de blanc. La teulada és de doble vessant amb aigües a la façana principal i posterior.
La façana principal, orientada a l'est té al davant una lliça, delimitada al nord per una estructura amb murs de maçoneria de pedra i nombrosos pilars de pedra treballada i a la resta per nombroses estructures, bona part de les quals d'obra vista. Pròpiament a la façana i a nivell de planta baixa hi ha un portal emmarcat amb pedra bisellada. Al primer pis hi ha dues finestres emmarcades amb pedra bisellada i ampit de pedra i a les golfes una finestra emmarcada amb monòlits de pedra treballada.
La façana nord conté una obertura a cada nivell, una espitllera a la planta baixa, una finestra emmarcada amb maó al primer pis i una finestra emmarcada amb monòlits de pedra treballada a les golfes.
La façana oest conté una finestra emmarcada amb maó a la planta baixa. Al primer pis hi ha tres finestres, una de les quals emmarcada amb pedra treballada i una altra amb pedra bisellada. A les golfes hi ha una finestra emmarcada amb pedra treballada.
La façana sud conté un contrafort adossat a la meitat de la façana, arribant al nivell de primer pis. El nivell de planta baixa es troba dominat per diverses estructures adossades i la única obertura es troba al nivell de golfes, una finestra emmarcada amb un brancal de pedra treballada, un de maó i la llinda de fusta.

La Solana es troba documentada en el cadastre de les cases de Lluçà de l'any 1716.

Cadastro de las casas de Llussà terme de Llussanès (any 1716). Arxiu de la Corona d'Aragó.
Catàleg de masies i cases rurals susceptibles de recuperació o preservació. Lluçà. 2007.