La Vall de les Botes
Lluçà

  Osona
  Sector oest del terme municipal
  Emplaçament
  A 5250 metres per pista asfaltada i pista forestal de la carretera C-154, punt quilomètric 37'200
  628 m

  Coordenades:

  42.05619
  2.01266
  418302
  4656487
  Número de fitxa
  08109 - 29
  Patrimoni immoble
  Tipologia
  Edifici
  Modern
  Segle
  XVII-XVIII
  Estat de conservació
  Bo
  Protecció
  Inexistent
  Accés
  Fàcil
  Residencial
  Titularitat
  Privada
  Ref. Cad: 08108A015000090000BI
  Autor de la fitxa
  Jordi Compte i Marta Homs

  La Vall de les Botes està situada en un punt lleugerament elevat dins la vall de la riera de Merlès, al nord-est de cal Tomàs, i pràcticament envoltada per un camp. Es tracta d'una masia de mitjanes dimensions formada per un volum principal de planta baixa, primer pis i golfes. Està bastida amb murs de maçoneria de pedra, arrebossats en algunes façanes, amb carreus treballats delimitant les cantonades. La teulada és de doble vessant amb aigües a les façanes principal i posterior. La façana principal, orientada al sud, es troba arrebossada. A nivell de planta baixa hi ha un portal d'arc de mig punt adovellat i una finestra emmarcada amb monòlits de pedra treballada. Al primer pis hi ha una finestra balconera emmarcada amb pedra bisellada i amb una creu gravada a la llinda, i tres finestres, una de les quals emmarcada amb monòlits de pedra bisellada. A nivell de golfes hi ha dues petites obertures. La façana oest conté una finestra emmarcada amb pedra treballada a la planta baixa, dues finestres al primer pis, una de les quals emmarcada amb pedra bisellada, i una finestra a les golfes emmarcada amb monòlits de pedra treballada. La façana nord conté tres espitlleres a nivell de planta baixa. Al primer pis hi ha una porta emmarcada amb pedra bisellada, a la que s'accedeix directament a causa del desnivell del terreny, i dues finestres amb reixes exteriors de ferro forjat, una emmarcada amb pedra bisellada i l'altra amb monòlits de pedra bisellada i decoració d'arc de cortina a la llinda dins la qual hi ha un rostre esculpit, completament erosionat. La façana est conté a nivell de planta baixa una espitllera emmarcada amb monòlits de pedra treballada i una porta emmarcada amb pedra treballada i llinda de fusta actualment tapiada. A nivell de golfes hi ha una finestra emmarcada amb monòlits de pedra treballada.

  Edifici inclòs al Catàleg de masies i cases rurals (Pla Especial Urbanístic 2014).

  La Vall de les Botes es troba documentada en el capbreu de béns del monestir de Lluçà de l'any 1434 dins la batllia de Sant Climent Sarriba i en els fogatges de 1497 i 1553 amb els noms de "la Vall lemota" i "la Vall de la Mora" respectivament.

  AJUNTAMENT DE LLUÇÀ (2014) Catàleg de masies i cases rurals susceptibles de recuperació o preservació. Pla Especial Urbanístic (text refós). Lluçà: Ajuntament de Lluçà.

  IGLÉSIES, J. (1981) El fogatge de 1553. Estudi i transcripció. Barcelona: Dalmau.

  IGLÉSIES, J. (1992) El fogatge de 1497. Estudi i transcripció. Barcelona: Dalmau.

  PLADEVALL, A. (1997) Santa Maria de Lluçà. Antiga canònica agustiniana. Torelló: Impremta Sellarès.