La Sanabra Santa Margarida i els Monjos

Alt Penedès
Turó de la Sanabra
Al sud - est de l'ermita romànica de Santa Mª de la Sanabra, al turó homònim.

Coordenades:

41.29778
1.66348
388103
4572676
08251-51
Patrimoni immoble
Jaciment arqueològic
Antic
Ibèric
Romà
III-I aC
Regular
No es pot saber l'estat exacte de conservació. Manca una excavació arqueològica.
Inexistent
si, CC.AA.
Fàcil
Productiu
Privada
Ref. cad.: 009A00031
Tríade scp

Jaciment situat en un camp d'explotació vitícola al sud-est de l'ermita de Santa Maria de la Sanabra. En aquests camps s'hi han localitzat fragments de ceràmica comuna d'època romana i ibèrica. A la prospecció visual realitzada també s'ha localitzat algun fragment d'àmfora ibèrica, al camp que hi ha al començament del fondal de Borrelleres.

Per la presència de material arqueològic a un camp que no havia estat delimitat per la Carta Arqueològica, caldria ampliar la zona de control o prevenció d'aparició d'estructures arqueològiques.

L'any 1937 Pere Giró hi va efectuar una prospecció i hi localitzà restes de ceràmica comuna ibèrica i romana. S'hi efectuà una nova prospecció amb motiu de la realització de la Carta Arqueològica de l'Alt Penedès, amb el mateix resultat: troballa de ceràmica comuna ibèrica, àmfora, ceràmica campaniana, sigillata i fragments de tègula.

ALMAGRO, M.; SERRA, C. i COLOMINAS, J. (1945): 'Carta Arqueológica de España, Barcelona.' Madrid. CSIC, Instituto Diego Velazquez. P.162. ESTRADA, J. (1969): ' Vias y poblamiento romanos en el territorio del área metropolitana de Barcelona.' Comisión de Urbanismo B65. Barcelona. P.66. GIRÓ, P. (1937) 'Quaderns de camp.' Vol.1, 1932-1945. (inèdit). GIRÓ, P. (1947) 'Los vestigios ibero-romanos de Santa Margarita y els Monjos'. Acción Católica. Vilafranca del Penedès: Suplemento de las Hojas Parroquiales, any VII, nº24. GIRONA, J. i VALLS, J. (1985): 'Les nostres masies - Festa Major 1985. Santa Margarida i els Monjos. Del 18 al 20 de juliol.' Santa Margarida i els Monjos. Programa Festa Major. P.9. RIBÉ, G.; CEBRIÀ, A. i SENABRE, M.R. (1990): 'Carta Arqueològica de l'Alt Penedès.' Vilafranca del Penedès.