La Llavina
Montseny

  Vallès Oriental
  Vora Km 15 BV 5301

  Coordenades:

  41.774192034211
  2.3769494891167
  448218
  4624893
  Número de fitxa
  08137 - 11
  Patrimoni immoble
  Tipologia
  Edifici
  Medieval
  Modern
  Contemporani
  Popular
  Segle
  XIII-XX
  Estat de conservació
  Bo
  Protecció
  Inexistent
  Inexistent
  Número inventari Generalitat i altres inventaris
  IPA 29208
  Accés
  Fàcil
  Residencial - productiu
  Titularitat
  Privada
  002404000DG42F0001ZR / 08136A011000050000RR
  Autor de la fitxa
  Marta Lloret Blackburn-Antequem, S.L.

  La Llavina és una masia d'origen medieval que ha estat reformada i ampliada entre els segles XVI, XVIII i XX. Fruit d'aquestes ampliacions, està formada per diversos volums superposats, d'alçades i cobertes diferents. El volum principal consta de planta baixa, pis i golfes i té la coberta a dos vessants amb el carener perpendicular a la façana. Les obertures són totes amb llinda de pedra de factura moderna. A la planta baixa s'observa un arc rebaixat tapiat de pedra col·locada a plec de llibre, que s'ha deixat vist després d'arrebossar la façana. Està parcialment tapat per una escala exterior que s'adossa a la façana. Al costat de llevant hi ha un volum que s'identifica com una pallissa amb corral a sota que conserva les obertures originals i l'arrebossat de morter de calç. 

  La Llavina està documentada des del segle XIII.  Al fogatge de la parròquia de Montseny del 3 de gener de 1362 hi consten 31 focs, entre els quals hi ha “en lavina" i al de 1515 hi consta un Bernat Lavina. La principal activitat econòmica del mas segueix sent l'explotació forestal, com també una pedrera de pissarra. Fins fa pocs anys no hi havia subministrament elèctric i obtenien la llum gràcies a l'energia del salt d'aigua del riu. 

  BONET, M.A. (2004). Un passeig per la cultura popular del Montseny: Records, tradicions, remeis, coneixements del medi. Tarragona: Edicions el Mèdol.

  Inventari del Patrimoni Arquitectònic del Parc del Montseny. Servei del Patrimoni Arquitectònic Local de la Diputació de Barcelona  (1997).

  Inventari del Patrimoni Construït del Parc del Montseny. Pla Especial del medi natural i del paisatge del Parc del Montseny. Diputació de Barcelona i Diputació de Girona. Any 2008.

  Inventari del Patrimoni Cultural Immoble de Catalunya. Patrimoni Arquitectònic. Montseny (Vallès Oriental). Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació. Generalitat de Catalunya.

  PORTALS, J. (2004). Montseny: història d’un poble. Arenys de Mar: Els llibres del Set-ciències.