El Molar
Montseny

  Vallès Oriental
  Camí del Pla de la Calma

  Coordenades:

  41.761
  2.36278
  447030
  4623437
  Número de fitxa
  08137 - 12
  Patrimoni immoble
  Tipologia
  Edifici
  Medieval
  Modern
  Popular
  Segle
  XV-XVIII
  Estat de conservació
  Regular
  Presenta deficiències estructurals i alguns coberts s'han esfondrat
  Protecció
  Inexistent
  Inexistent
  Número inventari Generalitat i altres inventaris
  IPA 29209 / IPEC 902075
  Accés
  Difícil
  Residencial - productiu
  Titularitat
  Privada
  08136A009000010000RY / 001302900DG42D0001TO
  Autor de la fitxa
  Marta Lloret Blackburn-Antequem, S.L.

  El Molar és una masia d'origen medieval que es va consolidar al segle XVII. És un edifici de planta rectangular que s'estructura en tres crugies. Consta de planta baixa, pis i golfes i té la coberta a dos vessants desiguals amb el carener perpendicular a la façana. El frontis es composa segons tres eixos d'obertures d'arc pla de pedra carejada, excepte el portal d'arc de mig punt adovellat i un finestral d'arc de mig punt ceràmic. A nivell del primer pis hi ha les restes d'un rellotge de sol. A banda i banda del portal hi ha sengles padrissos. A la façana lateral de ponent hi ha les restes del forn de pa, així com diversos finestrals d'arc pla de pedra carejada disposats de forma aleatòria.  A la façana de llevant s'hi adossa un corral que segueix el pendent de la coberta del volum principal. Al voltant de la casa hi ha un altre corral, corts i una pallissa, així com un safareig. El tractament exterior dels murs és amb restes d'arrebossat de morter de calç. A l'interior conserva els paviments i sostres originals, sense que s'hi hagin fet reformes significatives.

  A principi del segle XX el Molar pertanyia a la família Planas de Can Besa de Montseny. L'any 1927, el senyor Josep Ramírez, pare de l'actual propietari, va comprar la masia.  va comprar el Molar l'any 1925. El mas tenia com a activitat principal la ramaderia, que complementava amb el conreu i l'activitat forestal. De fet, va produir carbó fins el 1970. Fou gràcies als beneficis que van obtenir amb aquesta activitat que l'any 1950 van poder comprar la Casanova del Molar, on aleshores hi havia un masover anomenat Pere Bach. Va ser la darrera casa del Montseny en va arribar el subministrament elèctric, ara fa 12 anys, que es va fer a canvi de la cessió de l'estela de la Sitja del Llop.

  AAVV. (2003). De la balma a la masia: l’hàbitat medieval i modern al Vallès Oriental. Granollers: Museu de Granollers.

  BOADA, M.; SÀNCHEZ, S. (2018). Masos del Montseny. Figueres: Brau Edicions.

  Inventari del Patrimoni Arquitectònic del Parc del Montseny. Servei del Patrimoni Arquitectònic Local de la Diputació de Barcelona  (1997).

  Inventari del Patrimoni Cultural Immoble de Catalunya. Patrimoni Arquitectònic. Montseny (Vallès Oriental). Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació. Generalitat de Catalunya.

  Inventari del patrimoni etnològic del Montseny (IPEC). Generalitat de Catalunya. 1995-1999.

  PAGÈS, M. (2016). Retrats del Montseny: Fesomies de la terra. Anglès: Impremta Pagès.