Casa Nova del Molar
Montseny

  Vallès Oriental
  Camí del Pla de la Calma

  Coordenades:

  41.76459
  2.37117
  447730
  4623831
  Número de fitxa
  08137 - 13
  Patrimoni immoble
  Tipologia
  Edifici
  Modern
  Contemporani
  Popular
  Segle
  XVIII-XXI
  Estat de conservació
  Bo
  Protecció
  Legal
  BPU
  Normes subsidiàries de planejament. Catàleg de masies. 1983.
  Número inventari Generalitat i altres inventaris
  IPA 29210
  Accés
  Fàcil
  Residencial
  Titularitat
  Privada
  000803100DG42D0001OO
  Autor de la fitxa
  Marta Lloret Blackburn-Antequem, S.L.

  La Casanova del Molar és una masia del segle XVIII que ha estat reformada interiorment fa uns anys. És un edifici de planta rectangular que s'estructura en tres crugies. Consta de planta baixa, pis i golfes i té la coberta a dos vessants amb el carener perpendicular a la façana. El frontis es composa segons tres eixos d'obertures d'arc pla de pedra carejada, amb el portal d'arc de mig punt adovellat. Un dels finestrals del pis té la inscripció "RAMON PLANAS ME FECIT ANY 1734". Al costat hi ha pintat un rellotge de sol i a dalt de tot de la façana hi ha pintada del mateix color una  creu patent. El tractament exterior dels murs es manté arrebossat amb morter de calç. En un costat de la casa hi ha les restes de l'antic corral i a l'altre un safareig amb lloses de pissarra.

  Segons la tradició, la casa va ser construïda per un fadristern del Molar de Dalt. Va ser adquirida per Josep Ramírez, propietari del Molar, l'any 1950. Aleshores hi vivia com a Pere Bach, que va seguir com a masover fins al camp d'uns anys. Després de quedar deshabitat uns anys, hi va entrar a viure el fill de l'actual propietari del Molar i la seva família, que el van habilitar com a habitatge modern. 

  BOADA, M.; SÀNCHEZ, S. (2018). Masos del Montseny. Figueres: Brau Edicions.

  Inventari del Patrimoni Arquitectònic del Parc del Montseny. Servei del Patrimoni Arquitectònic Local de la Diputació de Barcelona  (1997).

  Inventari del Patrimoni Cultural Immoble de Catalunya. Patrimoni Arquitectònic. Montseny (Vallès Oriental). Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació. Generalitat de Catalunya.