Can Riera Moliner
Montseny

  Vallès Oriental
  Camí del Pla de la Calma

  Coordenades:

  41.77561
  2.39616
  449816
  4625039
  Número de fitxa
  08137 - 14
  Patrimoni immoble
  Tipologia
  Edifici
  Modern
  Popular
  Segle
  XVI-XVIII
  Estat de conservació
  Bo
  Protecció
  Inexistent
  Inexistent
  Número inventari Generalitat i altres inventaris
  IPA 29211
  Accés
  Fàcil
  Residencial
  Titularitat
  Privada
  002513500DG42F0001SR
  Autor de la fitxa
  Marta Lloret Blackburn-Antequem, S.L.

  Can Riera Moliner és una masia del segle XVI que va ser ampliada al segle XVIII. És un edifici de planta rectangular format per dos volums que s'adossen de forma paral·lela. Consta de planta baixa i pis i té la coberta a dos vessants amb el carener perpendicular a la façana. El frontis es composa segons tres eixos d'obertures d'arc pla de pedra carejada, amb el portal centrat d'arc de mig punt adovellat i l'any "1787" inscrit a la clau. a les façanes laterals hi ha poques obertures, també d'arc pla de pedra carejada. A la part posterior, corresponent al segon volum hi ha un portal d'arc escarser ceràmic amb brancals de pedra carejada i un finestral a sobre de pedra carejada amb la llinda inscrita de l'any "1762". El tractament exterior dels murs es manté arrebossat amb morter de calç. Davant la casa hi ha una era enllosada. 

  Al costat del portal hi ha una palmera de notables dimensions que tapa parcialment la façana. 

  Al fogatge de 1515 hi consta Anthoni Riera Moliner.

  Inventari del Patrimoni Arquitectònic del Parc del Montseny. Servei del Patrimoni Arquitectònic Local de la Diputació de Barcelona  (1997).

  Inventari del Patrimoni Construït del Parc del Montseny. Pla Especial del medi natural i del paisatge del Parc del Montseny. Diputació de Barcelona i Diputació de Girona. Any 2008.

  Inventari del Patrimoni Cultural Immoble de Catalunya. Patrimoni Arquitectònic. Montseny (Vallès Oriental). Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació. Generalitat de Catalunya.