L'Isern
Montseny

  Vallès Oriental
  Km 23 BV 5301

  Coordenades:

  41.78817
  2.3703
  447677
  4626449
  Número de fitxa
  08137 - 10
  Patrimoni immoble
  Tipologia
  Edifici
  Modern
  Contemporani
  Popular
  Segle
  XVI-XX
  Estat de conservació
  Bo
  Protecció
  Inexistent
  Inexistent
  Número inventari Generalitat i altres inventaris
  IPA 29207
  Accés
  Fàcil
  Residencial
  Titularitat
  Privada
  000803400DG42F0001DR /
  Autor de la fitxa
  Marta Lloret Blackburn-Antequem, S.L.

  L'Isern és una masia del segle XVI que va ser reformada al segle XVIII i a la qual s'hi van adossar dos cossos de planta baixa a la façana. Està formada per dos volums superposats, construïts aprofitant el desnivell natural del terreny. Són de planta baixa i pis i tenen la coberta a dos vessants amb el carener paral·lel a la façana. A la façana hi ha poques obertures, la majoria amb llinda de fusta i brancals de pedra carejada. El portal antic ha quedat cobert pel cos que s'adossa a la façana i és també amb llinda de fusta i brancals de pedra. L'accés actual es fa ascendint una escala lateral perpendicular al mur, que condueix a un portal amb d'arc pla ceràmic. El tractament exterior dels murs és arrebossat. A la façana posterior hi ha un corral i al costat una pallissa. 

  La masia de L'Isern ja apareix al fogatge de 1515, quan hi vivia Antoni Jovany.

  Inventari del Patrimoni Arquitectònic del Parc del Montseny. Servei del Patrimoni Arquitectònic Local de la Diputació de Barcelona  (1997).

  Inventari del Patrimoni Construït del Parc del Montseny. Pla Especial del medi natural i del paisatge del Parc del Montseny. Diputació de Barcelona i Diputació de Girona. Any 2008.

  Inventari del Patrimoni Cultural Immoble de Catalunya. Patrimoni Arquitectònic. Montseny (Vallès Oriental). Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació. Generalitat de Catalunya.