La Farmàcia Vella Vallirana

Baix Llobregat
Carrer Major, 355-357
Al bell mig del carrer Major, prop de l'avinguda de la Parellada
175m

Coordenades:

41.38736
1.93193
410701
4582309
08295-585
Patrimoni immoble
Edifici
Contemporani
Popular
XIX-XX
Bo
Inexistent
IPA 19389
Fàcil
Altres
Privada
Ref. Cad.: 0824107DF1802S
Adriana Geladó Prat

Edifici entremitgeres de planta rectangular, format per diversos cossos adossats. Presenta una coberta reformada amb terrats i claraboies, i està distribuït en planta baixa i tres pisos. Totes les obertures són rectangulars i tenen els emmarcaments en relleu, arrebossats i pintats. La planta baixa està completament reformada. Destaca el balcó corregut del primer pis i els dos simples de la segona planta. Tenen les llosanes motllurades i estan sostingudes amb mènsules ornamentades, amb les baranes de ferro treballat. Alhora, les finestres d'aquestes dues plantes tenen els ampits motllurats. La façana està rematada amb una cornisa motllurada damunt la que s'assenta una barana d'obra amb balaustrada. El parament està arrebossat i pintat a les plantes superiors. De la planta baixa destaquen els esgrafiats amb motius vegetals i florals, que decoren la part superior de les obertures.

Les plantes superiors estan destinades a habitatge, mentre que a la planta baixa hi ha una oficina bancària.

És probable que la construcció sigui originària de finals del segle XIX. A finals dels anys 80 del segle XX, l'edifici només tenia dos plantes superiors.

IPA (1988). Inventari del Patrimoni Arquitectònic de Catalunya, Vallirana. Barcelona: Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya [inèdit]. RICH LLORENS, Judit (2015). Inventari del Patrimoni Cultural de Vallirana. Treball de pràctiques UAB / Ajuntament de Vallirana.