Cal Quico Vallirana

  Baix Llobregat
  Carrer Major, 366
  Al costat del local de la Policia Local
  178m

  Coordenades:

  41.38805
  1.93155
  410670
  4582386
  08295-586
  Patrimoni immoble
  Edifici
  Contemporani
  Popular
  XX
  Bo
  Inexistent
  Fàcil
  Altres
  Privada
  Ref. Cad.: 0725615DF1802N
  Adriana Geladó Prat

  Edifici entremitgeres de planta rectangular amb pati posterior. Presenta una coberta de teula àrab de dues aigües, amb el carener paral·lel a la façana principal, i està distribuït en planta baixa i pis. La planta baixa està completament reformada, mentre que al pis les obertures es corresponen amb finestres balconeres rectangulars. Estan delimitades amb balaustrades d'obra, amb les llosanes decorades amb ceràmica vidrada acolorida. La façana està rematada amb un ràfec dentat i una barana d'obra superior amb gelosia. El parament està arrebossat i pintat, tot i que a la planta baixa hi ha un aplacat de pedra reformat.

  La planta superior està destinada a habitatge, mentre que a la planta baixa hi ha un establiment comercial.