Cal Quico Vallirana

Baix Llobregat
Carrer Major, 366
Al costat del local de la Policia Local
178m

Coordenades:

41.38805
1.93155
410670
4582386
08295-586
Patrimoni immoble
Edifici
Contemporani
Popular
XX
Bo
Inexistent
Fàcil
Altres
Privada
Ref. Cad.: 0725615DF1802N
Adriana Geladó Prat

Edifici entremitgeres de planta rectangular amb pati posterior. Presenta una coberta de teula àrab de dues aigües, amb el carener paral·lel a la façana principal, i està distribuït en planta baixa i pis. La planta baixa està completament reformada, mentre que al pis les obertures es corresponen amb finestres balconeres rectangulars. Estan delimitades amb balaustrades d'obra, amb les llosanes decorades amb ceràmica vidrada acolorida. La façana està rematada amb un ràfec dentat i una barana d'obra superior amb gelosia. El parament està arrebossat i pintat, tot i que a la planta baixa hi ha un aplacat de pedra reformat.

La planta superior està destinada a habitatge, mentre que a la planta baixa hi ha un establiment comercial.