La Devesa de Baix Sant Salvador de Guardiola

Bages
Urbanització de ca l'Esteve, 66
Ctra. de can Maçana (BP-1101), poc després del km. 6 entrada C a l'urbanització de ca l'Esteve.
432

Coordenades:

41.65107
1.7593
396688
4611780
08098-251
Patrimoni immoble
Edifici
Popular
Contemporani
XX
Bo
Recentment rehabilitada.
Legal
Catàleg de masies (núm. 023)
Fàcil
Residencial
Privada
000703500CG91B0001JT
Jordi Piñero Subirana

Casa de pagès de dimensions petites que ha conservat molt integrament els volums i la tipologia tradicional. Consta d'un cos residencial de planta quadrada, amb coberta a dues aigües, i té un petit cobert adossat al nord. L'habitatge té planta baixa semisoterrània més un pis. Es tracta d'una construcció molt homogènia, feta en una sola fase constructiva. Els murs, fets de maçoneria, s'han deixat actualment a pedra vista. La façana principal, encarada a llevant, conserva les obertures originàries, totes emmarcades amb maó i distribuïdes simètricament en dues sèries de tres a cada planta. Sobre la porta d'entrada té un petit porxo de recent construcció. La resta de façanes, i també el cobert, conserva les obertures originàries, emmarcades amb maó. La casa es troba emplaçada en una fondalada, vora un torrent. Uns 50 m al sud-oest de l'habitatge es conserva un pou i dipòsit d'aigua soterrat. És un indret amb aigua abundant on abans hi havia una font, que ja s'ha perdut.

Informació oral facilitada per Jordi Caberal.

Una devesa és una zona que s'utilitzava com a pastura, de vegades formant un clos tancat i prop d'un curs fluvial. En efecte, la casa es troba vora d'una fondalada per on baixa una rasa que desemboca al torrent de Torroella. Aquest espai constitueix una mena de clos tancat natural en un entorn humit on hi ha el pou i abans també una font. Molt probablement, doncs, era una zona tradicional de pasturatge. Les masies més antigues d'aquesta zona són els Colomers i la Devesa de Dalt, ambudes documentades ja en època medieval. Però existeix certa confusió entre elles, ja que persones amb el cognom Devesa havien habitat les dues. Probablement el mas Devesa era el propietari d'aquestes terres. A finals del segle XIX o començament del XX (a jutjar per la seva tipologia) es va construir la Devesa de Baix,
situada molt a prop de la de dalt. L'any 2000 va adquirir la Devesa de Baix l'actual propietari.

Diputació de Barcelona; BERRYSAR, S.L. (2010). Pla especial de catalogació de masies i cases rural en sòl no urbanitzable. Ajuntament de Sant Salvador de Guardiola (núm. 023).