Can Roca Sant Salvador de Guardiola

Bages
Prop de la urbanització de ca l'Esteve
Carretera vella d'Igualada (C-37 z), al km. 83 camí direcció sud uns 2 km.
412

Coordenades:

41.65668
1.75074
395984
4612413
08098-250
Patrimoni immoble
Conjunt arquitectònic
Contemporani
Popular
Modern
Medieval
XIII-XX
Regular
Cos residencial en bon estat. Diversos coberts en estat d'abandó o semi-ruïna
Legal
Catàleg de masies (núm. 074)
Fàcil
Residencial
Privada
08097A016000060000EL
Jordi Piñero Subirana

Masia de dimensions mitjanes que ha conservat en bona mesura la tipologia tradicional, tot i que amb diverses reconstruccions modernes. Es troba emplaçada al marge d'un altiplà, just a l'inici d'un desnivell amb una petita cinglera. El conjunt és format pel cos residencial originari més diversos coberts adossats al sud i a llevant. El cos redidencial és de planta irregular, amb coberta a dues aigües. Consta d'una planta semisoterrània (ocupada per corrals i el celler) més planta baixa i golfes. El cos residencial ha estat ampliat per la part posterior amb una obra feta de maó. La resta de la construcció conserva la tipologia tradicional. La part més visible és la façana nord, que conserva el mura a pedra vista i diverses finestres amb llindes i brancals de pedra. L'antiga façana principal, encarada a llevant, ha quedat tancada a l'interior d'un petit pati. Al seu davant s'hi ha sobrealçat un antic cobert amb una construcció de totxo alta que pràcticament la cobreix. Al sector de migdia també s'hi ha aixecat noves construccions sobre antics coberts que alteren substancialment la fesomia tradicional del conjunt. Al nord-oest trobem una construcció aïllada amb dos coberts antics. El de la dreta ha estat sobrealçat amb totxo. Un altre cobert aïllat, també reconstruït, es troba al sud-est.

Emplaçada en una zona declarada d'expectativa arqueològica.

En època medieval aquest mas era conegut amb el nom de "honor de Corts" després Jorveryo o Jover, i finalment Roca. El 1256 Bernat i Sància, de la família Guardiola (els castlans del castell), van vendre al prior del monestir de Montserrat diversos masos, entre ells el mas Jover (CAPDEVILA, 2006: 78). L'any 1282 l'habitava Miquel de Canadell, i el castlà Pau de Guardiola el redimeix del pagament del dret de "tasca". El 1285 el mateix Miquel de Canadell va encarregar per 30 sous una bóta de fusta a un manresà que vivia a la Plana de l'Om.
En època medieval (al segon quart del segle XIV) hi ha notícies d'una capella dedicada a Sant Quintí que estava emplaçada dins la propietat del mas Joverio. Possiblement estava separada del mas un centenar de metres, prop de la font de Vilalta. Aquesta capella va acollir diversos deodats o donats: Pere de Rovira, documentat entre els anys 1322, 1327 i 1332, i Bernat de Rovira, possiblement un germà seu, documentat el 1335 i 1337. A partir d'aquest any no hi ha més notícies de la capella.
En època moderna el mas continuà la seva activitat però no en tenim notícies concretes. Ja al segle XX, els propietaris han estat durant diferents generacions la família Altimira.

CAPDEVILA PLANS, Jaume (2004). "Sant Quintí. Desapareguda capella al terme de Guardiola de Bages". Quaderns de la Guíxola, núm. 11 (gener de 2004), Cercle Cultural la Guíxola, Sant Salvador de Guardiola.
CAPDEVILA I PLANS, Jaume (2006). Castell de Guardiola. Els orígens de Sant Salvador de Guardiola. Segles X-XIV (premi Excursionisme 2004), Centre Excursionista de la Comarca del Bages, Manresa, p. 42, 44, 56, 79.
Diputació de Barcelona; BERRYSAR, S.L. (2010). Pla especial de catalogació de masies i cases rural en sòl no urbanitzable. Ajuntament de Sant Salvador de Guardiola (núm. 074).